Sở Công Thương Ninh Bình
Đang tải dữ liệu...
Trang chủGiới thiệuTin Công ThươngCơ sở dữ liệu ngànhThủ tục hành chínhVăn bản pháp luậtThông báoĐăng nhập
   Thị trường    |    Xuất nhập khẩu    |    Công nghiệp    |    Quản lý thị trường    |    Khuyến công    |    Xúc tiến thương mại    |    Hội nhập quốc tế    |    Thương mại điện tử    |    Thanh tra - CCHC   
Thanh tra - CCHC

Kết quả thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Công ty TNHH Nhất Minh Sơn

Thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra năm 2018 đã được Giám đốc Sở phê duyệt, ngày 20/9/2018, Giám đốc Sở Công Thương Ninh Bình đã ký ban hành Quyết định thanh tra số 179/QĐ-SCT v/v thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Công ty TNHH Nhất Minh Sơn.


Địa điểm thanh tra. Ảnh Trọng Luân.

Ngày 28/9/2018, Đoàn thanh tra đã tổ chức công bố Quyết định thanh tra; từ 28/9/2018 đến ngày 10/10/2018 Đoàn đã tiến hành kiểm tra, xác minh trực tiếp tại Công ty TNHH Nhất Minh Sơn về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Trong quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra đã tập trung thanh tra đối với các nội dung: các tài liệu pháp lý liên quan trong hoạt động kinh doanh xăng dầu; điều kiện về người lao động làm việc tại các cửa hàng xăng dầu; việc duy trì các điều kiện về cơ sở vật chất của các cửa hàng xăng dầu và một số các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu của Công ty TNHH Nhất Minh Sơn.

Ngày 23/10/2018, Giám đốc Sở Công Thương Ninh Bình đã ký ban hành Kết luận thanh tra số 1382/KL-SCT; Hồi 14 giờ ngày 31/10/2018 tại trụ sở Công ty TNHH Nhất Minh Sơn, Sở Công Thương đã tổ chức hội nghị công bố công khai Kết luận thanh tra trên. Kết quả thanh tra cụ thể như sau:

Nhìn chung, Công ty TNHH Nhất Minh Sơn đã có đầy đủ hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu; Nguồn gốc xăng dầu rõ ràng, được cung cấp bởi Chi Nhánh xăng dầu Ninh Bình theo hợp đồng nhượng quyền thương mại bán lẻ xăng dầu; Có phương tiện vận chuyển xăng dầu và người điều khiển phương tiện đảm bảo yêu cầu theo quy định; Việc duy trì, đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất của cửa hàng xăng dầu thuộc sở hữu của Công ty đã cơ bản đảm bảo các điều kiện theo quy định của Thông tư 11/2013/TT-BCT ngày 18/6/2013 của Bộ Công Thương về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu.

Tuy nhiên, việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu của Công ty vẫn còn tồn tại, trong đó nổi cộm là:

- Cửa hàng xăng dầu Ninh Sơn là cửa hàng thuộc sở hữu của Công ty TNHH Nhất Minh Sơn đã được Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu, Công ty đang cho Công ty cổ phần đầu tư xăng dầu Ninh Bình thuê lại cửa hàng trên. Tuy nhiên, Công ty cổ phần đầu tư xăng dầu Ninh Bình không đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP) hoặc thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu (theo quy định tại Điều 22 và 23 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây viết tắt là Nghị định số 83/2014/NĐ-CP).
- Việc treo lô gô, biển hiệu tại Cửa hàng xăng dầu Ninh Sơn chưa đúng theo quy định tại Khoản 7 Điều 23 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP.
- Công ty nhận quyền bán lẻ xăng dầu của Chi nhánh xăng dầu Ninh Bình, tuy nhiên sau khi mua xăng dầu của Chi nhánh xăng dầu Ninh Bình Công ty không tổ chức bán trực tiếp cho người tiêu dùng mà bán lại cho Công ty cổ phần đầu tư xăng dầu Ninh Bình với giá bán thấp hơn giá bán lẻ do Chi nhánh xăng dầu Ninh Bình quy định để Công ty cổ phần đầu tư xăng dầu Ninh Bình tổ chức bán lẻ ra thị trường là vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 67/2017/NĐ-CP của Chính phủ.
- Công ty chưa thực hiện đăng ký hệ thống phân phối với Sở Công Thương theo quy định tại Khoản 9 Điều 23 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP.
- Công ty chưa thực hiện đăng ký thời gian bán hàng với Sở Công Thương theo quy định tại Khoản 8 Điều 23 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP.
- Chưa duy trì và đảm bảo đầy đủ các quy định của pháp luật về phòng, cháy chữa cháy theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP.
Thông qua thanh tra, Đoàn thanh tra đã kết hợp tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, chỉ ra cụ thể các tồn tại, hạn chế của đơn vị và để nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Tại Kết luận thanh tra, Sở Công Thương đã yêu cầu Công ty TNHH Nhất Minh Sơn triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:
- Công ty phải chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu, đặc biệt là quy định tại Điều 22 và 23 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP.
- Yêu cầu Công ty thanh lý 02 hợp đồng không đúng với quy định pháp luật với Công ty cổ phần đầu tư xăng dầu Ninh Bình (Hợp đồng kinh tế v/v thuê cửa hàng xăng dầu ngày 01/10/2017 và Hợp đồng cung cấp dầu mỡ nhờn, xăng, dầu điêzel số 440/HĐMB-NMS/2017 ngày 01/01/2017).
- Thực hiện đăng ký hệ thống phân phối, đăng ký thời gian bán hàng với Sở Công Thương theo quy định tại Khoản 8, 9 Điều 23, Nghị định số 83/2014/NĐ-CP.
- Thực hiện treo lô gô, biển hiệu tại Cửa hàng xăng dầu Ninh Sơn đúng theo quy định tại Khoản 7 Điều 23 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP.
- Tiếp tục duy trì và đảm bảo đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất của cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu của Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành; định kỳ tổ chức kiểm tra các điều kiện về phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu Công ty theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Tại buổi công bố Kết luận thanh tra, Lãnh đạo Sở Công Thương, Đoàn thanh tra đã lập biên bản yêu cầu Công ty TNHH Nhất Minh Sơn triển khai khắc phục các tồn tại, hạn chế trong hoạt động kinh doanh xăng dầu theo kiến nghị nêu trên và báo cáo kết quả về Sở Công Thương trước ngày 30/11/2018.

Căn cứ kiến nghị nêu tại Kết Luận thanh tra, Thanh tra Sở Công Thương đã tiến hành lập Biên bản vi phạm hành chính về hoạt động kinh doanh xăng dầu số 105/BB-VPHC đối với hành vi vi phạm “không đăng ký thời gian bán hàng với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền”; ngày 02 tháng 11 năm 2018, Chánh thanh tra Sở đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 106/QĐ-XPVPHC với số tiền 8.000.000đ (tám triệu đồng)./.

Chi tiết Kết Luận thanh tra xem tại đây.
Lê Trọng Luân - Thanh tra Sở


Số lượt đọc:  29  -  Cập nhật lần cuối:  07/11/2018 09:12:45 AM
Bài đã đăng:
Thông báo

Mời tham gia Triển lãm Quốc tế thực phẩm và Đồ uống tại Hà Nội

Thông báo tới các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về việc mời tham gia tuần hàng Việt Nam tại Siêu thị AEON - Nhật Bản

Mời tham dự chương trình học tập, khảo sát thực tế tại Nhật Bản và Hàn Quốc năm 2018

Thông báo tới các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về việc mời tham dự Đoàn Xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc

Thông báo tới các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về việc mời tham dự Đoàn Giao dịch Xúc tiến thương mại tại Hoa Kỳ

Thông báo về việc Phi-lip-pin mở hạn ngạch nhập khẩu gạo theo cơ chế tiếp cận thị trường tối thiểu (MVA)

Sở Công Thương công bố giá LPG chai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tháng 6/2018

Lịch công tác của lãnh đạo Sở

Sản phẩm Công nghiệp Nông thôn tiêu biểu

Hàng thật - Hàng giả

Góp ý
Anh/Chị vui lòng cho nhận xét về chất lượng phục vụ của Sở Công thương Ninh Bình