Một số điểm cần lưu ý về xuất xứ hàng hóa khi xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Ấn Độ

Thông tin từ Bộ Công Thương, ngày 21 tháng 8 năm 2020, Bộ tài chính Ấn Độ ban hành Thông báo số 81/2020-Customs (N.T) và Thông tư số 38/2020-Custom quy định về việc xác minh xuất xứ hàng hóa theo các Hiệp định thương mại mà Ấn Độ là thành viên có hiệu lực từ ngày 21 tháng 9 năm 2020. Cụ thể, Ấn Độ tăng cường kiểm tra xác minh đối với hàng hóa để được hưởng ưu đãi thuế quan theo các hiệp định thương mại mà Ấn Độ đã ký kết.

Hoạt động sản xuất camera - linh kiện điện tử xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ tại Công ty TNHH McNex Vina, địa chỉ KCN Phúc Sơn, phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình. Ảnh: Chu Minh Tuấn.

Theo đó, để được hưởng ưu đãi thuế quan theo các hiệp định thương mại mà Ấn Độ đã ký kết, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khi xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Ấn Độ cần lưu ý thực hiện một số nội sau: 
1. Cơ quan hải quan Ấn Độ yêu cầu các nhà nhập khẩu cung cấp thông tin đơn hàng gồm: Tờ hải quan nhập khẩu, các chứng từ nhập khẩu, chi tiết các thông tin của giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, quy trình sản xuất hàng hóa.
2. Về ưu đãi thuế quan, nhà nhập khẩu phải có đủ thông tin của xuất xứ hàng hóa, nơi được hưởng ưu đãi thuế quan. Ấn Độ quy định về việc cung cấp chi tiết xuất xứ hàng hóa, cụ thể:
- Số chứng nhận xuất xứ
- Ngày cấp giấy chứng nhận xuất xứ
- Tiêu chí xuất xứ
- Chỉ ra việc cộng gộp xuất xứ có được áp dụng hay không
- Có thực hiện giáp lưng giấy chứng nhận xuất xứ của nước thứ ba không
- Chỉ ra nếu như hàng hóa được vận chuyển trực tiếp từ nước xuất xứ
3. Viên chức có thể từ chối yêu cầu hưởng thuế suất ưu đãi mà không cần xác minh khi:
- Cơ quan xác minh không trả lời đúng hạn
- Cơ quan xác minh không cung cấp thông tin được yêu cầu theo quy định
- Hàng hóa không đáp ứng các tiêu chí xuất xứ.
 

Thông tin chi tiết xin mời các doanh nghiệp tham khảo tại đường link sau: https://taxguru.in/custom-duty/customs-administration-rules-origin-trade-agreements-rules-2020.html

Tin: Hoàng Hà Phương – Phòng QLXNK