Ban chỉ đạo Hội nhập Quốc tể tỉnh tổ chức hội nghị phổ biến Hiệp định CPTPP

Thực hiện Quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 01/3/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), ngày 4/10, Ban Chỉ đạo hội nhập Quốc tế tỉnh phối hợp với Trường đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ Công thương Trung ương tổ chức Hội nghị phổ biến Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) nhằm giới thiệu các cam kết về trong lĩnh vực dịch vụ - đầu tư, lao động, sở hữu trí tuệ; lộ trình mở cửa thị trường, cắt giảm thuế quan và một số lưu ý trong quá trình thực thi Hiệp định.

Dự hội nghị có Ts. Vũ Ngọc Thanh - Chánh văn phòng Viện Nghiên cứu Chiến lược chính sách, Bộ Công Thương; đồng chí Ngô Minh Kim, Phó Giám đốc Sở Công Thương; đại diện lãnh đạo các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên đoàn Lao động tỉnh; các đồng chí là cán bộ, công chức các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh Chu Minh Tuấn.

Tại hội nghị, Ts.Vũ Ngọc Thanh - Chánh văn phòng Viện Nghiên cứu Chiến lược chính sách, Bộ Công Thương đã giới thiệu khái quát về tình hình hội nhập quốc tế của Việt Nam trong bối cảnh hiện nay; thông tin chung về Hiệp định CPTPP, giới thiệu các cam kết về mở cửa thị trường, cắt giảm thuế quan của các nước thành viên CPTPP dành cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Đồng thời giới thiệu các cam kết của Việt Nam trong lĩnh vực dịch vụ - đầu tư, lao động, sở hữu trí tuệ và một số lưu ý trong quá trình thực thi; triển khai các Kế hoạch của Chính phủ và Bộ Công Thương về việc thực thi Hiệp định CPTPP. Cũng tại hội nghị Ts.Vũ Ngọc Thanh đã trực tiếp giải đáp một số ý kiến của các đại biểu liên quan đến quá trình thực thi hiệp định CPTPP, những nội dung cần triển khai trong thời gian tới tại các địa phương theo yêu cầu trong Kế hoạch của Chính phủ… Đây là những thông tin hết sức bổ ích đối với đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước thuộc các sở, ban, ngành, hiệp hội, UBND các huyện, thành phố, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. 


    Đỗ Ngọc Tân - Trưởng phòng QLXNK