Chương trình xúc tiến bán hàng trên Nền tảng hỗ trợ xuất khẩu Việt Nam ECVN

Để góp phần thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu trên môi trường thương mại điện tử phát triển, Cục Thương mại điện tử (TMĐT) và Kinh tế số (Bộ Công Thương) triển khai hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá và tìm kiếm bạn hàng quốc tế trên Nền tảng hỗ trợ xuất khẩu Việt Nam (ECVN).

Đây là giải pháp chuyển đổi số trên nền tảng TMĐT B2B tích hợp cộng đồng giao thương chuyên nghiệp với mục tiêu kết nối trực tiếp Doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam đến nhà nhập khẩu nước ngoài đồng thời truyền tải thông tin giao thương, thị trường nhanh chóng từ các Thương vụ Việt Nam ở các nước đến cộng đồng doanh nghiệp trong nước.
Nhằm tăng cường hoạt động giao thương, thúc đẩy xuất khẩu qua môi trường TMĐT trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, Sở Công Thương Ninh Bình trân trọng đề nghị các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn đăng ký tham gia chương trình xúc tiến bán hàng (miễn phí) trên Nền tảng ECVN do Cục TMĐT và Kinh tế số hợp tác với các Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài thực hiện.
Các doanh nghiệp đăng ký tham gia vui lòng cung cấp thông tin theo Phụ lục đính kèm bên dưới và gửi về Sở Công Thương theo địa chỉ Email: qlxnknb@gmail.com trước ngày 10/8 để phối hợp với Cục TMĐT và Kinh tế số triển khai chương trình.
Chi tiết phụ lục xem tại đây.

Sở Công thương trân trọng thông báo./


Hoàng Phương - Phòng XNK