Cụm công nghiệp Khánh Tiên

Tên cụm công nghiệp

Cụm công nghiệp Khánh Tiên

Địa điểm

Xã Khánh Tiên, huyện Nho Quan

Diện tích đất cụm công nghiệp đến năm 2025 (ha)

40 ha

Diện tích đất có thể cho thuê

40 ha

Loại đất

Đất nông nghiệp

Lĩnh vực thu hút đầu tư

Thu hút các dự án sản xuất may mặc, hàng tiêu dùng, thủ công mỹ nghệ, công nghiệp khác.

Căn cứ pháp lý

Quyết định số 1496/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp đến năm 2025 định hướng đến năm 2030.