Các cụm công nghiệp

Cụm làng nghề Gia Sinh

28/06/2016

Tên cụm công nghiệp Cụm công nghiệp Gia Sinh Địa điểm Xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn Diện tích đất cụm công nghiệp đến năm 2025 (ha) 16,32 ...

Cụm Công nghiệp Yên Ninh

28/06/2016

Tên cụm công nghiệp Cụm công nghiệp Yên Ninh Địa điểm Thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh Diện tích đất cụm công nghiệp đến năm 2025 (ha) 6,76 ...

Cụm công nghiệp Đồng Hướng

28/06/2016

Tên cụm công nghiệp Cụm công nghiệp Đồng Hướng Địa điểm Xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn Diện tích đất cụm công nghiệp đến năm 2025 (ha) 67,12 ...

Cụm Công nghiệp Mai Sơn

28/06/2016

Tên cụm công nghiệp Cụm công nghiệp Mai Sơn Địa điểm Xã Mai Sơn, huyện Yên Mô Diện tích đất cụm công nghiệp đến năm 2025 ...

Cụm Công nghiệp Phú Sơn

28/06/2016

Tên cụm công nghiệp Cụm công nghiệp Phú Sơn Địa điểm Xã Phú Sơn, huyện Nho Quan Diện tích đất cụm công nghiệp đến năm 2025 ...