Đại hội thi đua yêu nước Sở Công Thương Ninh Bình lần thứ III, giai đoạn 2020-2025

Sáng ngày 19/6/2020, Sở Công thương Ninh Bình đã long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ III, giai đoạn 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Trung Kiên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; các đồng chí Lãnh đạo Sở; các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở; các đại biểu là các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của sở Công thương, giai đoạn 2015 - 2020 cùng 102 công chức, viên chức, người lao động sở Công thương.  

Toàn cảnh Đại hội thi đua yêu nước Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình lần thứ III, giai đoạn 2020 - 2025. Ảnh: ĐInh Thị Nhung

Trong giai đoạn 2015 - 2020, các phong trào thi đua yêu nước của Sở được tổ chức thường xuyên, liên tục và không ngừng được đổi mới về nội dung và hình thức bám sát nhiệm vụ của sở, các sự kiện chính trị trọng đại diễn ra trong năm. Đó là phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Thi đua quyết thắng”, “Vì an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2019-2025; Đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình (1959-2019); đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt; đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, …
Từ các phong trào đó, kết quả trong 5 năm qua có nhiều tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc đã được các cấp khen thưởng: Năm 2015, 2018, 2019: Sở Công thương được Bộ Công Thương tặng Cờ thi đua xuất sắc; Năm 2019: Sở Công thương được Bộ Công Thương tặng Cờ thi đua xuất sắc trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; Năm 2015: UBND tỉnh Ninh Bình tặng bằng khen cho Sở Công Thương trong Lễ đón bằng Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới quần thể danh thắng Tràng An; Năm 2018: UBND tỉnh Ninh Bình tặng bằng khen cho Sở Công Thương trong Lễ kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt; Năm 2019: UBND tỉnh Ninh Bình tặng bằng khen cho Sở Công Thương thuộc Khối, Sở ngành kinh tế. Trong năm năm qua Sở đã có 04 tập thể được tặng cờ thi đua của UBND tỉnh Ninh Bình; 11 tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; 55 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Bộ Công Thương và UBND tỉnh tặng bằng khen cho 11 tập thể và 26 cá nhân có thành tích trong các phong trào thi đua và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Hoàng Trung Kiên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015 - 2020. Ảnh: Chu Minh Tuấn.

Đại hội đã biểu dương, khen thưởng và tặng Giấy khen cho 08 tập thể và 19 cá nhân điển hình tiên tiến đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015-2020 và phát động phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2020 - 2025.

Đinh Thị Nhung - Văn phòng Sở