Dự thảo Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất, hóa chất độc

Ngành sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình trong những năm gần đây liên tục phát triển, thu hút được nhiều dự án đầu tư lớn và đi vào hoạt động sản xuất có hiệu quả; theo đó các hoạt động sản xuất, kinh doanh, vận chuyển và sử dụng hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ và khí hóa lỏng  phát triển tương đối nhanh đáp ứng nhu cầu vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất công nghiệp; đó là các dự án sản xuất phân bón, khí công nghiệp, vật liệu nổ công nghiệp, các trạm cấp khí hóa lỏng... Đồng thời cùng với sự phát triển của công nghiệp các ngành nông nghiệp, Y tế, dịch vụ... nhu cầu sử dụng hoá chất rất lớn. Do đó các hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển và sử dụng hóa chất ngày càng phát triển; cùng với đó là hoạt động vận chuyển và hệ thống các kho bảo quản khí hoá lỏng, vật liệu nổ công nghiệp, kho chứa hoá chất được đầu tư xây dựng nhiều hơn.

Hoạt động hóa chất nói chung và hóa chất độc nói riêng luôn tiềm ẩn các nguy cơ mất an toàn và sự cố hoá chất có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Hoá chất ảnh hưởng đến sức khỏe con người khi tiếp xúc với nó do bản chất độc hại của chúng. Hóa chất có khả năng phát tán nhanh, trên diện rộng (các loại hóa chất: Amoni Nitrate, dung môi - amôniăc, axít sunfuríc, axit phốtphoric, kiềm, chlorine, formaldehide và phenol, tiền chất thuốc nổ, thuốc nổ công nghiệp…) nên rất dễ xâm nhập vào cơ thể người và để lại những hậu quả lâu dài đối với sức khỏe con người và môi trường bởi khả năng tồn lưu lâu dài khó phân hủy và gây cháy nổ ảnh hưởng trên diện rộng. Hoạt động hóa chất luôn đi liền với nguy cơ xảy ra sự cố cháy, nổ lớn, ngay lập tức tác động trên phạm vi rộng đến sức khỏe con người, tài sản vật chất và môi trường. 
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Công thương xây dựng dự thảo Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất, hóa chất độc xin ý kiến đóng góp của các đơn vị liên quan nhằm đảm bảo an toàn trong công tác quản lý cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh có liên quan đến hóa chất theo đúng quy định của pháp luật.
Xem chi tiết dự thảo tại đây./.

Đào Thanh Tân - Phòng KTATMT