Giá thể hiện trên hóa đơn bán hàng?

Câu hỏi:   Mong Sở công thương giải thích điểm khác nhau giữa 3 hình thức sau:   1. Giảm giá: • Giá thể hiện trên hóa đơn bán hàng là giá đã giảm đúng không? • Thời gian giảm giá đối với một nhãn hiệu hàng hóa không quá 120 ngày trong một năm đúng không ?   2. Tặng hàng hóa bằng tiền mặt (Tiền có thể được sử dụng như hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại) • Giá bán trên hóa đơn vẫn để giá bán không khuyến mại đúng không ? • Tiền mặt được giảm sẽ thể hiện như thế nào trên hóa đơn ? • Không có giới hạn thời gian áp dụng đối với hình thức này trong một năm đúng không ?   3. Chiết khấu thương mại • Các thỏa thuận thưởng thêm cho việc mua bán hàng hóa sẽ thể hiện trên hợp đồng thương mại và không cần thông báo với Sở công thương đúng không ? • Nếu các thỏa thuận có thay đổi hàng tháng và công ty có gửi công văn / phụ lục cho khách hàng khi thay đổi thì cũng không cần thông báo Sở Công thương đúng không ?   Xin cảm ơn và mong nhận phản hồi sớm.   Lê Bích Thủy – Công ty TNHH Lan Phương  

Trả lời:

 

Sở Công Thương xin cảm ơn câu hỏi của Quý doanh nghiệp. Đối với trường hợp của Quý doanh nghiệp, Sở Công Thương có ý kiến như sau:

 

1. Liên quan đến việc quyết toán thuế, đề nghị doanh nghiệp liên hệ Cục Thuế tỉnh Ninh Bình hoặc các Chi cục Thuế địa phương để được hướng dẫn chi tiết.

 

2. Khoản 5 ĐIều 10 Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định: Tổng thời gian thực hiện khuyến mại bằng hình thức giảm giá đối với một loại nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ không được vượt quá 120 ngày một năm, không bao gồm thời gian thực hiện khuyến mại của các chương trình khuyến mại bằng hình thức giảm giá trong khuôn khổ các chương trình khuyến mại tập trung và các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

 

3. Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền là hình thức khuyến mại không giới hạn thời gian thực hiện khuyến mại.

 

4. Liên quan đến vấn đề về Chiết khấu thương mại: Do nội dung câu hỏi của Quý Công ty chưa rõ ràng, nên Sở Công Thương chưa đủ căn cứ để trả lời cụ thể. Tuy nhiên, chiết khấu thương mại là hình thức không được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật về khuyến mại. Chiết khấu thương mại được quy định trong các hợp đồng mua bán hàng hoá theo tập quán thương mại thì thường được hiểu là thoả thuận về giá thực bán với điều kiện cụ thể về số lượng, trị giá, điều kiện giao hàng của mỗi hợp đồng, thể hiện cam kết của các bên theo quy định của pháp luật về dân sự. Công ty vui lòng liên hệ với Cục Thuế tỉnh để được hướng dẫn cụ thể về chiết khấu thương mại.

 

Trân trọng.