Hiệp định CPTPP

Mời tham dự Hội nghị tập huấn chuyên sâu về Hiệp định CPTPP tại Hà Nội

26/06/2020

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) là Hiệp định mang lại cơ hội mở rộng quan hệ thương mại với các thị trường mới đầy tiềm năng ở châu Mỹ, đồng thời nâng cấp và làm sâu sắc thêm mối liên hệ cộng hưởng với các thị trường ...

CPTPP cơ hội - thách thức với người lao động và Công đoàn Việt Nam

18/06/2019

Sau khi Australia trở thành quốc gia thứ 6 phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) vào ngày 31/10/2018, theo thỏa thuận Hiệp định sẽ có hiệu lực vào cuối tháng 12/2018. Quốc hội Việt Nam cũng đã thông qua CPTPP ...

Hội nghị doanh nghiệp tại Wellington, New Zealand

18/06/2019

Ngày 13/12/2018, Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand đã phối hợp với Phòng Thương mại Vùng Wellington và Hội đồng Doanh nghiệp New Zealand –ASEAN tổ chức hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp New Zealand về chủ đề các hiệp định thương mại trước ...

Các cam kết về Quy tắc xuất xứ của Hiệp định CPTPP

18/06/2019

Bộ Công Thương cung cấp một số thông tin cơ bản về Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định CPTPP cụ thể như sau:

Các cam kết trong lĩnh vực Dịch vụ và Đầu tư của Hiệp định CPTPP

18/06/2019

Bộ Công Thương cung cấp một số thông tin cơ bản về Dịch vụ và Đầu tư trong Hiệp định CPTPP cụ thể như sau: