Hiệp định CPTPP

CPTPP cơ hội - thách thức với người lao động và Công đoàn Việt Nam

18/06/2019

Sau khi Australia trở thành quốc gia thứ 6 phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) vào ngày 31/10/2018, theo thỏa thuận Hiệp định sẽ có hiệu lực vào cuối tháng 12/2018. Quốc hội Việt Nam cũng đã thông qua CPTPP ...

Hội nghị doanh nghiệp tại Wellington, New Zealand

18/06/2019

Ngày 13/12/2018, Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand đã phối hợp với Phòng Thương mại Vùng Wellington và Hội đồng Doanh nghiệp New Zealand –ASEAN tổ chức hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp New Zealand về chủ đề các hiệp định thương mại trước ...

Các cam kết về Quy tắc xuất xứ của Hiệp định CPTPP

18/06/2019

Bộ Công Thương cung cấp một số thông tin cơ bản về Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định CPTPP cụ thể như sau:

Các cam kết trong lĩnh vực Dịch vụ và Đầu tư của Hiệp định CPTPP

18/06/2019

Bộ Công Thương cung cấp một số thông tin cơ bản về Dịch vụ và Đầu tư trong Hiệp định CPTPP cụ thể như sau:  

Những thách thức khi Hiệp định CPTPP chính thức có hiệu lực

18/06/2019

Hiệp định CPTPP không chỉ đem lại lợi ích và cơ hội cho Việt Nam mà còn đặt ra những thách thức nhất định. Cụ thể là các thách thức sau đây: