Hiệp định CPTPP

Những thách thức khi Hiệp định CPTPP chính thức có hiệu lực

18/06/2019

Hiệp định CPTPP không chỉ đem lại lợi ích và cơ hội cho Việt Nam mà còn đặt ra những thách thức nhất định. Cụ thể là các thách thức sau đây:  

Cam kết chung về thuế nhập khẩu

18/06/2019

Các thành viên CPTPP đã thống nhất sẽ giữ nguyên các cam kết về mở cửa thị trường hàng hóa của Hiệp định TPP trong khuôn khổ Hiệp định CPTPP. Theo đó, các thành viên CPTPP đều cam kết xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với gần như toàn bộ Biểu thuế quan nhập ...

Các cam kết về Dệt may trong Hiệp định CPTPP

18/06/2019

Khác với các hiệp định mà Việt Nam đã ký kết, Hiệp định CPTPP có chương riêng về dệt may. Ngoài việc áp dụng quy định chung như các hàng hóa khác, hàng dệt may có những quy định riêng mang tính đặc thù.  

Các cam kết về Mua sắm Chính phủ của Hiệp định CPTPP

18/06/2019

Bộ Công Thương cung cấp một số thông tin cơ bản về Mua sắm Chính phủ trong Hiệp định CPTPP cụ thể như sau:

Các cam kết về Doanh nghiệp nhà nước của Hiệp định CPTPP

18/06/2019

Bộ Công Thương cung cấp một số thông tin cơ bản về Doanh nghiệp nhà nước trong Hiệp định CPTPP cụ thể như sau: