Hiệp định CPTPP

Bộ Công Thương ban hành Quyết định về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP

18/06/2019

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định ...

Thông cáo Báo chí về Thông tư số 03/2019/TT-BCT quy định Quy tắc Xuất xứ trong Hiệp định CPTPP

18/06/2019

Với tinh thần khẩn trương xây dựng văn bản nội luật hóa nhằm thực hiện các cam kết tại Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (sau đây gọi là Hiệp định CPTPP), Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BCT ngày 22 tháng 01 ...

QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG HIỆP ĐỊNH CPTPP VÀ GHI NHÃN HÀNG HÓA SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM - NHỮNG VẤN ĐỀ CẤP BÁCH

18/06/2019

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã có hiệu lực. Để góp phần hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp tận dụng ưu đãi thuế quan trong Hiệp định CPTPP thông qua quy tắc xuất xứ, ngày 22 tháng 01 năm 2019, Bộ Công Thương đã ...

Hội nghị “Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương – Những cam kết quan trọng và một số điều cần lưu ý” tại tỉnh Lâm Đồng

18/06/2019

Ngày 05 tháng 4 năm 2019, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị “Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương – Những cam kết quan trọng và một số điều cần lưu ý” với sự chủ trì của Bộ trưởng Trần Tuấn ...

Thông cáo báo chí về Thông tư số 07/2019/TT-BCT quy định về xuất khẩu hàng dệt may sang Mê-hi-cô theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)

18/06/2019

Ngày 19 tháng 4 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BCT quy định về xuất khẩu hàng dệt may sang Mê-hi-cô theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Thông tư có hiệu lực từ ngày 20 tháng ...