Hiệp định CPTPP

Hội nghị “Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) – Một số cam kết quan trọng và những điều cần lưu ý” tại Hải Phòng

18/06/2019

Ngày 08/5/2019, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương đã phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị “Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) – Một số cam kết quan trọng và những điều cần lưu ý” với sự ...

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ

18/06/2019

Sáng ngày 14 tháng 6, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ.