Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tổng kết công tác năm 2020

Thực hiện sự chỉ đạo Sở Công Thương, Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Ninh Bình tổng kết công tác năm 2020.

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Ninh Bình hiện nay có 90 hội viên; tổ chức hội gồm: Ban Chấp hành Hội có 17 đồng chí, Ban Thường vụ có 05 đồng chí (01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch, 01 Thư ký), Ban kiểm tra có 03 đồng chí; Bộ phận tư vấn và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng gồm có 08 đồng chí.
Năm 2020, Hội đã Phối hợp với Sở Công Thương, UBND các huyện, thành phố tuyên truyền luật Bảo vệ người tiêu dùng và nội dung Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 17/7/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Ảnh: Lãnh đạo Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tuyên truyền, hướng dẫn Siêu thị Big C

triển khai công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng


Thực hiện Kế hoạch số 8261/KH-BCT ngày 31/10/2019 của Bộ Công Thương về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020 với chủ đề: “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử”, Hội đã phối hợp với Sở Công Thương triển khai các nội dung hoạt động tuyên truyền và kêu gọi các doanh nghiệp tiên phong ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, chủ động trong cuộc cách mạng 4.0 tạo điều kiện thuận lợi nhất, bảo vệ tốt nhất quyền lợi người tiêu dùng; phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan in, treo 15 băng zôn ngang và 60 phướn dọc trên các tuyến đường phố chính của thành phố Ninh Bình từ ngày 12/3/2020 đến ngày 17/3/2020 với các nội dung theo hướng dẫn Bộ Công Thương. 
Hội đã thường xuyên phối hợp với Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình, Trung tâm Khuyến công XTTM & PTCCN đăng, phát nhiều tin bài trên báo, đài, website tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn Luật nhằm giúp người tiêu dùng nâng cao nhận thức về quyền và trách nhiệm của người tiêu dùng để tự bảo vệ mình, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá dịch vụ trên địa bàn tỉnh.
 Bằng nguồn kinh phí xúc tiến thương mại, Hội đã phối hợp với Sở Công Thương tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho 170 học viên là thành viên Ban Chấp hành Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh; cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Tam Điệp; đại diện các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
Công tác tư vấn giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng cũng được chú trọng: Hội đã thường xuyên duy trì hoạt động của Bộ phận Tư vấn và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng để kịp thời giải quyết các khiếu nại của người tiêu dùng; Tư vấn và hướng dẫn cho người tiêu dùng tổng đài hỗ trợ người tiêu dùng 1800-6838.
Bên cạnh đó, Hội đã phối hợp và tích cực hưởng ứng và triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động. Lồng ghép tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động trong các cuộc họp, hội nghị do Hội tổ chức. Đôn đốc hướng dẫn các đồng chí trong Ban chấp hành và hội viên nghiêm túc thực hiện. Tuyên truyền đến các hội viên và người tiêu dùng ý thức người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Kêu gọi các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hàng hóa không ngừng chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm.
Nhìn chung hoạt động của Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã mang lại nhiều kết quả tích cực góp phần nâng cao uy tín và tầm ảnh hưởng trong hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Người tiêu dùng từng bước tin tưởng và tìm đến với tổ chức Hội để được bảo vệ khi quyền và lợi ích của mình bị xâm hại.


Tin và ảnh: Đinh Thị Thúy - Phòng Quản lý thương mại