Hội nghị phổ biến Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn vật liệu nổ công nghiệp

Ngày 26/6, tại thành phố Ninh Bình, Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị phổ biến Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ - QCVN 01:2019/BCT.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Hoàng Trung Kiên – Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình đã nêu bật tầm quan trọng của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ của các đơn vị trên địa bàn. Đồng thời giao nhiệm vụ cho báo cáo viên và học viên hội nghị trong việc phổ biến, quán triệt các nội dung của quy chuẩn, phục vụ tốt nhiệm vụ chuyên môn và sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Quang cảnh Hội nghị.

Hội nghị đã nghe ông Đào Thanh Tân – Trưởng phòng Kỹ thuật an toàn và Môi trường, Sở Công Thương Ninh Bình, giới thiệu và làm rõ một số nội dung mới của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ. Bà Đỗ Thị Giàn, Chánh Thanh tra Sở đã giới thiệu những nội dung chính về các vi phạm và chế tài xử lý liên quan đến hoạt động vật liệu nổ công nghiệp theo Nghị định số 71/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp. Ông Đàm Văn Điệp, Phó trưởng phòng Kỹ thuật an toàn và Môi trường giới thiệu một số nội dung của Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Công Thương Quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp. Các báo cáo viên tại hội nghị cũng tiến hành giải đáp một số ý kiến đại biểu liên quan đến quy chuẩn an toàn, quy định vẩn chuyển, sử dụng vật liệu nổ và một số hành vi vi phạm có thể bị xử phạt…
Qua Hội nghị, các đại biểu tham dự đã nhận thấy mức độ quan trọng của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ và các Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ. Đồng thời, nhận thức rõ việc triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật sẽ giúp doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh an toàn, hiệu quả.

Tin và Ảnh: Đàm Văn Điệp - Phòng KTATMT