Hội nghị tập huấn, tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật mới về công tác quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Ngày 06/9/2019, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng thuộc Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật mới về công tác quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng tại khách sạn Hoàng Sơn, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình. Tham dự có đại diện lãnh đạo Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Sở Xây dựng các tỉnh phía Bắc, các Sở quản lý chuyên ngành của tỉnh Ninh Bình, Ban quản lý các công trình xây dựng chuyên ngành, UBND các huyện thành phố trên địa bàn tỉnh cùng một số chủ đầu tư, đơn vị liên quan.

Ông Ngô Lâm - Phó cục trưởng Cục giám định nhà nước phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh Nguyễn Việt Hùng.


Qua Hội nghị, các đại biểu đã được ông Ngô Lâm là Phó cục trưởng Cục giám định nhà nước về xây dựng phát biểu khai mạc hội nghị và phổ biến những nội dung chính của các văn bản quy phạm pháp luật. Trong những năm qua Chính phủ đã ban hành các Nghị định về công tác quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng và quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng, tiếp theo đó Bộ Xây dựng ban hành các Thông tư hướng dẫn các Nghị định trên như: Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 16 tháng 10 năm 2016 về hướng dẫn quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình…
Về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu về quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng và công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình. Tuy nhiên, qua quá trình thực hiện công tác hướng dẫn, kiểm tra thực thi pháp luật của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư xây dựng công trình và kết quả tổng hợp, rà soát, nghiên cứu các vướng mắc, bất cập do tổ chức, cá nhân đề nghị hướng dẫn, đóng góp ý kiến có liên quan đến thực tiễn áp dụng các quy định của các Thông tư này, có một số nội dung cần được điều chỉnh cho phù hợp. Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng được Bộ Xây dựng giao chủ trì nghiên cứu, soạn thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung, thay thế một số nội dung của các Thông tư trên. Kết quả ngày 30/7/2019 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình; ngày 16/8/2019 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 04/2019/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, ngoài ra Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Đồng thời, đại diện Cục giám định nhà nước về chất lượng lượng công trình cũng đã giải đáp một số vướng mắc có liên quan trong thực hiện các văn bản theo quy định và lấy ý kiến của hội nghị về Luật sửa đổi, bỏ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2014. 

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị tập trung nghiên cứu, trao đổi với báo cáo viên, nắm vững các nội dung của các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành để thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế, đổi mới, nâng cao chất lượng  xây dựng thể chế chính sách quản lý nhà nước ngành Xây dựng. Trang bị cho cán bộ, công chức viên chức làm công tác xây dựng, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, hệ thống hóa, pháp điển hóa văn bản QPPL có những kiến thức và kỹ năng cơ bản và cần thiết phục vụ cho công việc.


Nguyễn Việt Hùng – P. Quản lý năng lượng