Hội nghị tuyên truyền phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về công tác khuyến công

Ngày 10/7/2019, Sở Công Thương đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về công tác khuyến công cho cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về khuyến công thuộc các đơn vị: Sở Công Thương, Sở Tài chính, Liên minh các hợp tác xã, Hội Nông dân, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại và Phát triển cụm công nghiệp Ninh Bình; Đại diện Lãnh đạo UBND và phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thành phố và các cá nhân tham gia quản lý, thực hiện hoạt động khuyến công của các doanh nghiệp/hợp tác xã/cơ sở/hộ kinh doanh sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh Hoàng Thị Thùy.

 

Hội nghị tập huấn đã tuyên truyền phổ biến các văn bản của Trung ương và địa phương về công tác khuyến công: Thông tư số 20/2017/TT-BCT ngày 29/9/2017 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 46/2012/TT-BCT quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP về khuyến công, Thông tư số 17/2018/TT-BCT ngày 10/7/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2013/TT-BCT về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia, Thông tư số 14/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2014/TT-BCT quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, Thông tư số 28/2018/TT-BCT ngày 28/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công, Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 20/5/2019 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công tỉnh Ninh Bình.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị cũng được nghe báo cáo viên hướng dẫn chi tiết Văn bản số 839/HDLS-SCT-STC ngày 28/6/2019 của Sở Công Thương - Sở Tài chính hướng dẫn liên sở trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Ninh Bình, trong đó quy định chi tiết các điều kiện để được hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, hỗ trợ áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến, chuyển giao công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; cách thức xây dựng kế hoạch khuyến công hàng năm và hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công. Báo cáo viên cũng phổ biến định hướng xây dựng kế hoạch khuyến công địa phương năm 2020 để các tổ chức, cá nhân biết, triển khai xây dựng kế hoạch cho đơn vị.

 

Thông qua hội nghị tập huấn đã giúp cán bộ làm công tác khuyến công các huyện/thành phố và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình nắm bắt rõ hơn về cách thức xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, lập, sử dụng và quản lý kinh phí khuyến công; tăng cường năng lực trong việc khảo sát, xây dựng, thẩm định, nghiệm thu, thanh quyết toán các đề án khuyến công hàng năm.

 

Trong khuôn khổ chương trình Hội nghị, các đại biểu đã thăm quan thực tế tại Công ty TNHH bảo tồn và phát triển gốm Bồ Bát và HTX Sinh Dược, đây là 02 trong số các cơ sở công nghiệp nông thôn hoạt động có hiệu quả được hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công, các đại biểu đã được đại diện cơ sở CNNT giới thiệu về mô hình, hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, được hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công, các cơ sở CNNT đã đầu tư nâng cấp, mở rộng nhà xưởng, đầu tư đổi mới thiết bị, ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất và xử lý ô nhiễm môi trường đã góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho lao động địa phương.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đồng chí Trần Duy Tuấn, Phó giám đốc Sở Công Thương yêu cầu các huyện, thành phố và cơ sở CNNT trên địa bàn tỉnh tăng cường liên kết, trao đổi kinh nghiệm trong phát triển sản xuất kinh doanh lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp nhằm phát huy thế mạnh của địa phương, đồng thời liên kết khai thác có hiệu quả nhất tiềm năng lợi thế của tỉnh; Phòng Quản lý công nghiệp, Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại và Phát triển cụm công nghiệp phối hợp với các Phòng Kinh tế, Kinh tế - Hạ tầng và các cộng tác viên khuyến công tiếp tục theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện đề án khuyến công địa phương năm 2019 và xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2020 đảm bảo đúng tiến độ, quy định; Tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí khuyến công đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích và đúng các quy định hiện hành; Tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách về hoạt động khuyến công; Tăng cường thực hiện tốt chức năng tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác khuyến công trên địa bàn; Tổng kết Chương trình khuyến công tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016-2020 và tham mưu UBND tỉnh ban hành Chương trình khuyến công tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025 theo hướng có trọng tâm, trọng điểm.

 

Qua Hội nghị, công tác khuyến công sẽ được chuẩn hóa, quy trình triển khai các hoạt động khuyến công được đi vào nề nếp, tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương, đơn vị thực hiện nhiệm vụ để hỗ trợ khuyến khích các cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư, phát triển sản xuất có hiệu quả, cạnh tranh lành mạnh và ngày càng phát triển./.

 

                                                                                                                                              Hoàng Thị Thùy - QLCN