Hội thảo đào tạo về quy trình kiểm soát báo cáo kiểm toán năng lượng đối với các đơn vị sử dụng năng lượng trọng điểm cho Sở Công Thương các tỉnh, thành phố

Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững – Bộ Công Thương phối hợp với Cục Năng lượng Đan Mạch tổ chức hội thảo đào tạo về quy trình kiểm soát kiểm toán năng lượng và tham vấn khung kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn các tỉnh, thành phố cho các Sở Công Thương. 

Hình ảnh: Ông Trịnh Quốc Vũ - Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững phát biểu tại hội nghị.

Tại hội thảo, đại biểu đã được nghe chuyên gia tư vấn quốc tế và chuyên gia trong nước trình bày quy trình kiểm soát báo cáo kiểm toán năng lượng dành cho các Sở Công Thương: kiểm tra việc tuân thủ báo cáo kiểm toán năng lượng theo quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Thông tư số 09/2012/TT-BCT ngày 20/4/2012 của Bộ Công Thương quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Trong đó vai tró của các Sở Công Thương là kiểm tra, giám sát để đảm bảo các Doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm, các đơn vị tư vấn lập báo cáo kiểm toán năng lượng phải tuân thủ luật pháp và báo cáo kiểm toán năng lượng sẽ cung cấp choDoanh nghiệp một cái nhìn tổng quan về hiệu suát và mức tiêu thụ năng lượng hiện tại cũng như các hành động và đề xuất dự án có thể tăng hiệu quả sử dụng năng lượng. 
 Kết thúc Hội thảo Đại diện Bộ Công Thương và các đơn vị tư vấn đã trả lời giải đáp ý kiến của Sở Công Thương các tỉnh đồng thời tiếp thu ý kiến của các đơn vị để hoàn thiện  các quy trình kiểm soát kiểm toán năng lượng và tham vấn khung kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả  và tiếp tục triển khai các bước tiếp theo./.

Bài viết và ảnh: Nguyễn Việt Hùng – P. Quản lý năng lượng