Hướng dẫn thực hiện thủ tục Thông báo hoạt động khuyến mại trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Ngay sau khi Cổng dịch vụ công quốc gia được khai trương vào ngày 9/12/2019, UBND tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh đăng nhập, khai báo các Quyết định công bố về thủ tục hành chính của UBND tỉnh lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Riêng thủ tục Thông báo hoạt động khuyến mại của Sở Công Thương đã được chọn làm thủ tục điểm để tích hợp,  liên thông với Cổng dịch vụ công quốc gia, qua đó các Doanh nghiệp trên toàn quốc có thể nộp hồ sơ qua cả Cổng dịch vụ công của tỉnh và Cổng dịch vụ công quốc gia.

Quy trình nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công quốc gia như sau:
B1. Doanh nghiệp đăng nhập vào mạng Internet theo địa chỉ www.dichvucong.gov.vn

Ảnh Cổng dịch vụ công quốc gia

B2. Doanh nghiệp vào mục Đăng nhập (nếu đã có tài khoản) hoặc Đăng ký (nếu chưa có tài khoản). Quá trình Đăng ký tài khoản được thực hiện rất dễ dàng. Chọn phương thức đăng ký là Doanh nghiệp, Xác minh mức độ là USB ký số hoặc SIM ký số.

Ảnh mô tả việc đăng ký tài khoản

    B3. Sau khi đã có tài khoản, Doanh nghiệp đăng nhập vào Hệ thống, vào mục Thông tin và dịch vụ/ Dịch vụ công trực tuyến/Doanh nghiệp/ tìm đến thủ tục Thông báo hoạt động khuyến mại hoặc gõ Thông báo hoạt động khuyến mại vào ô tìm kiếm/ nhấn vào tên thủ tục Thông báo hoạt động khuyến mại.

 

Ảnh mô tả quá trình nộp hồ sơ trực tuyến

B4. Doanh nghiệp nhấn vào mục nộp trực tuyến như hình bên dưới và thực hiện các bước tiếp theo.

 

 

Ảnh mô tả quá trình nộp hồ sơ trực tuyến

Như vậy chỉ với các bước đơn giản, Doanh nghiệp trên toàn quốc có thể dễ dàng Đăng ký được tài khoản (Tài khoản được sử dụng lâu dài và có thể được sử dụng để thực hiện cho tất cả các thủ tục trên Cổng), nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Với quan điểm công khai, minh bạch, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, Cổng Dịch vụ công Quốc gia kết nối, cung cấp thông tin về thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến; hỗ trợ thực hiện, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức trên toàn quốc. 
Sau hơn 3 tháng kể từ ngày khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia, Sở Công Thương đã tiếp nhận được gần 70 bộ hồ sơ của thủ tục Thông báo hoạt động khuyến mại của các Doanh nghiệp trên toàn quốc. Đây là kết quả rất đáng khích lệ góp phần vào việc xây dựng Chính quyền điện tử cơ quan Sở Công Thương Ninh Bình.

Tin: Trịnh Đình Hoàn – VP Sở