Hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới 05/6

Ngày Môi trường thế giới diễn ra vào ngày 5/6 hàng năm. Vào dịp này hàng năm, Liên Hợp quốc phát động các chương trình, chiến dịch nhằm thúc đẩy nhận thức và hành động vì môi trường trên toàn thế giới. Năm 2022, chủ đề Ngày Môi trường thế giới được Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) lựa chọn là “Chỉ một trái đất”.

Nhằm truyền tải ý nghĩa thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hoà với thiên nhiên, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các chính sách, hoạt động hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn. Đây là thời điểm mỗi quốc gia cùng chung tay và có những hành động cụ thể, thiết thực vì thiên nhiên và trái đất.

Theo UNEP, năm nay là năm có ý nghĩa quan trọng với việc Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 được chính thức áp dụng từ ngày 01/01/2022. Đây là giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ trong việc bảo vệ môi trường hướng tới mục tiêu cao nhất cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, cân bằng sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế bền vững. 
Để tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả trong Tháng hành động vì môi trường; Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình phát động các hoạt động  hưởng ứng Ngày môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường trong ngành sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh; các hoạt động hưởng ứng tập trung vào các hoạt động như sau:
Thứ nhất, Treo băng rôn, pano, áp phích tuyên truyền việc sử dụng các vật tư, nguyên liệu từ các vật liệu có tính thân thiện môi trường tại trụ sở cơ quan, cơ sở sản xuất kinh doanh của đơn vị.
Thứ hai, Căn cứ vào điều kiện thực tế tổ chức các hoạt động như: Mittinh hưởng ứng, ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom xử lý chất thải; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong việc không sử dụng túi nilon khó phân huỷ và các sản phẩm nhựa dùng một lần; sản xuất, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường. 
Thứ ba, Thực hiện việc kiểm tra, sửa chữa, xây dựng các công trình phục vụ công tác bảo vệ môi trường của đơn vị. 
Thứ tư, Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. 
Thứ năm, Phát hiện, biểu dương và khen thưởng những tổ chức, cá nhân, có đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, sản xuất tiêu dùng bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.
                                                              Lâm Thị Thanh Ngân - PKTAT
 

Các bài viết đã đăng

Kết quả sản xuất công nghiệp, thương mại 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Sở Công Thương làm việc với công ty Goryo Việt Nam nhằm làm rõ nguyên nhân mất điện gây ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp

Tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh Ninh Bình quý I năm 2022

Thông báo đường dây nóng của Sở Công Thương Ninh Bình tiếp nhận, giải quyết các phản ánh, kiến nghị của các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ tỉnh Ninh Bình lần thứ 5

UBND tỉnh làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về các dự án lưới điện truyền tải 220kV và 500kV trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Hội nghị thỏa thuận hướng tuyến Dự án Đường dây 220kV Nhiệt điện Nam Định 1 - Hậu Lộc và xem xét điều chỉnh hướng tuyến Đường dây 500kV Nhiệt điện Nam Định 1 - Thanh Hóa đoạn đi qua địa bàn huyện Kim Sơn

Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát tiền chất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới 05/6

Thông báo về việc tổ chức Cuộc thi bàn tay vàng chế tác đá mỹ nghệ tỉnh Ninh Bình năm 2022