Kế hoạch Kiểm tra liên ngành “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2022

Thực hiện Quyết định số 1464/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh Ninh Bình năm 2022 và Kế hoạch số 74/KH-BCĐ ngày 31/3/2022 của Ban chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh Ninh Bình về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2022, Đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP số 2 của tỉnh (do Thanh tra Sở Công thương chủ trì) phối hợp với các Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Y tế, Công An tỉnh... đã xây dựng Kế hoạch số 52/KH-ĐKTATTP ngày 04/4/2022 Kiểm tra liên ngành “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” năm 2022 trên địa bàn huyện Nho Quan, Gia Viễn và Hoa Lư. 

Công tác kiểm tra nhằm đánh giá công tác quản lý và việc triển khai “Tháng hành động vì ATTP” năm 2022 của các cấp, các ngành và hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm của cơ sở thực phẩm. Thông qua đợt kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những bất cập, yếu kém trong công tác quản lý nhà nước về ATTP; phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về ATTP, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm ATTP.
Theo Kế hoạch, Đoàn kiểm tra liên ngành số 2 sẽ làm việc với Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP các huyện nhằm nắm bắt và đánh giá về các nội dung như: Kết quả việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo đảm ATTP và phòng chống ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới, Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP, Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo; Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trong tình hình mới; kết quả việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và kiến thức về ATTP; Kết quả việc triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm về ATTP; việc bố trí nguồn kinh phí cho công tác đảm bảo ATTP tại địa phương.
Trọng tâm của đợt kiểm tra, Đoàn sẽ tổ chức kiểm tra nhằm đánh giá việc chấp hành các quy định của Nhà nước về đảm bảo ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống trên địa bàn huyện Nho Quan, Gia Viễn và huyện Hoa Lư, các nội dung tập trung kiểm tra gồm: các giấy tờ pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh; các điều kiện đảm bảo ATTP trong sản xuất, kinh doanh theo quy định; việc ghi nhãn hàng hóa, việc niêm yết giá và bản theo giá niêm yết...và thực hiện lấy mẫu thực phẩm để kiểm nghiệm các chỉ tiêu ATTP theo quy định khi cần thiết. 
Thời gian tiến hành kiểm tra từ ngày 15/4/2022 đến hết ngày 15/5/2022.

Chi tiết Kế hoạch số 52/KH-ĐKTATTP  xem tại đây././

                     Nguyễn Thị Thắm - Thanh tra Sở