Kết quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2020

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, Sở Công Thương tổng kết công tác an toàn thực phẩm năm 2020.

Trong năm 2020, Sở Công Thương đã ban hành 17 văn bản, kế hoạch triển khai về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm.
Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với nhóm hàng do ngành công thương quản lý. Tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh phối hợp thực hiện một số hoạt động về an toàn thực phẩm năm 2020 do Bộ Công Thương tổ chức; tổ chức tuyên truyền một số nội dung về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân năm 2020; Tổ chức 04 Hội nghị truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm cho 650 đại biểu là đại diện Phòng Kinh tế hạ tầng/Kinh tế các huyện, thành phố, các doanh nghiệp, HTX, ban quản lý, tổ quản lý chợ, hội viên hội phụ nữ Tam Điệp và đại diện tiểu thương kinh doanh thực phẩm tại các chợ, các sản xuất, kinh doanh thực phẩm.    

Phối hợp với Vụ Thị trường trong nước, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật thương mại - Bộ Công thương tổ chức tập huấn, phổ biến kiến thức về ATTP và tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về ATTP thuộc lĩnh vực Công thương; Phối hợp với Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, hướng dẫn cách phân biệt hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.


Ảnh: Các đại biểu dư tập huấn, phổ biến kiến thức về ATTP và tuyên truyền các văn bản

quy phạm pháp luật về ATTP thuộc lĩnh vực Công thương

Công tác tuyên truyền được kết hợp thông qua các đợt kiểm tra chuyên ngành và liên ngành trong tháng hành động vì ATTP năm 2020 đã tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về ATTP tới 88 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong việc tuân thủ pháp luật. 
Trong năm 2020, Đoàn liên ngành số 2 (do Thanh tra Sở chủ trì) đã tiến hành 03 cuộc kiểm tra, Đoàn đã làm việc đã làm việc với 10 Ban chỉ đạo liên ngành các huyện/thành phố và xã, phường về việc triển khai công tác ATTP trong Tết Nguyên đán Canh Tý, mùa Lễ hội Xuân  năm 2020 và Tháng hành động vì An toàn thực phẩm năm 2020; kiểm tra 45 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, xử lý 15 vụ vi phạm hành chính với tổng số tiền thu phạt là: 60.025.000 đồng; số cơ sở bị nhắc nhở 03 cơ sở; tiêu hủy hàng hóa hóa đã hết hạn sử dụng.
Đối với hoạt động kiểm tra chuyên ngành: Sở đã hoàn thành 05 cuộc kiểm tra chuyên ngành: 01 cuộc kiểm tra về việc chấp hành pháp luật về đảm bảo ATTP, vệ sinh môi trường, PCCC tại chợ, 01 cuộc kiểm tra đối với 08 UBND các huyện/ thành phố về việc đánh giá công tác quản lý nhà nước về ATTP trong lĩnh vực Công thương theo phân cấp quản lý tại Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND; 03 cuộc kiểm tra, hậu kiểm đối 39 cơ sở sản xuất, kinh doanh nhóm sản phẩm bánh, kẹo; bột và tinh bột; rượu.
Trong năm 2020, ngành công thương đã cấp 36 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; tiếp nhận 93 cam kết đảm bảo ATTP; cấp 02 giấy xác nhận kiến thức ATTP.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm của ngành công thương còn một số tồn tại hạn chê: Nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí phục vụ công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm còn rất hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, cán bộ thực hiện công tác quản lý an toàn thực phẩm chủ yếu là kiêm nhiệm, không được đào chuyên môn sâu về an toàn thực phẩm; việc triển khai cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP của cấp huyện còn đạt kết quả thấp; công tác quản lý ATTP đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ trong lĩnh vực công thương ở tuyến xã còn nhiều bất cập, khó quản lý.
Nhìn chung, công tác đảm bảo ATTP năm 2020 của ngành Công thương đã đạt nhiều kết quả tích cực, công tác chỉ đạo được tăng cường; công tác phổ biến tuyên truyền, công tác quản lý đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ đang được củng cố.


Tin và ảnh: Đinh Thị Thúy - Phòng Quản lý thương mại