Kết quả kiểm tra liên ngành trong “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 74/KH-BCĐ ngày 31/3/2022 của Ban chỉ đạo liên ngành  ATTP tỉnh Ninh Bình về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2022.  Thanh tra Sở Công thương tiếp tục chủ trì Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP số 2 của tỉnh, phối hợp với các Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Y Tế, Công An tỉnh  và Cục Quản lý thị trường xây dựng kế hoạch số 52/KH-ĐKTATTP ngày 04/4/2022 về kế hoạch kiểm tra “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Trong thời gian từ ngày 18/4/2022  đến nay, Đoàn kiểm tra liên ngành số 2 đã tổ chức kiểm tra công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn 03 huyện (Hoa Lư, Gia Viễn và Nho Quan), kết quả cụ thể như sau:

Đoàn kiểm tra đã làm việc với 05 ban chỉ đạo liên ngành huyện, xã/thị trấn trên địa bàn các huyện (Hoa Lư, Gia Viễn và Nho Quan) về triển khai công tác  đảm bảo ATTP trong  “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm”.  Qua kiểm tra hầu hết Ban chỉ đạo các huyện, xã  đã tập trung triển khai các hoạt động như: Xây dựng kế hoạch triển khai công tác đảm bảo ATTP trong tháng hành động vì ATTP; ban hành các quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, chuyên ngành về ATTP tại địa phương; công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức như: Thông qua kiểm tra kết hợp tuyên truyền các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác đảm bảo ATTP; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như đài truyền thanh huyện, xã, áp phích, băng zôn,...Tuy nhiên công tác kiểm tra xử lý vi phạm hành chính về ATTP của cấp huyện, cấp xã còn hạn chế, công tác quản lý ATTP đối với các cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ lĩnh vực Công thương còn gặp nhiều khó khăn.

Đoàn Kiểm tra tiến hành kiểm tra ATTP trên địa bàn huyện Hoa Lư.

Đoàn Kiểm tra đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại 10 cơ sở (trong đó 02 cơ sở kinh doanh công nghệ phẩm;  02 cơ sở sản xuất nước khoáng, nước đá; 05 cơ  kinh doanh dịch vụ ăn uống và 01 bếp ăn tập thể). Trong quá trình kiểm tra, Đoàn  kiểm tra đã phát hiện, lập biên bản và tiến hành thủ tục xử lý 02 vụ vi phạm hành chính đối với 02 cơ sở kinh doanh thực phẩm (01 cơ sở kinh doanh công nghệ phẩm; 01 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống); Tổng số tiền phạt vi phạm hành chính nộp ngân sách nhà nước là: 13.000.000 đồng (Mười ba triệu đồng). 
Đoàn Kiểm tra tiến hành lấy mẫu, kiểm tra tets nhanh tồn dư chất bảo vệ thực vật nhóm lân hữu cơ đối với 6 mẫu thực phẩm  (mẫu rau), độ ôi khét đối với 01 mẫu dầu mỡ, kết quả các mẫu đều âm tỉnh, đạt 100%;  tets phản ứng hồ tinh bột đối với (27 mẫu) bát đĩa,  kết quả có 21/27 mẫu sạch, đạt 80%.
Qua công tác kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã kết hợp tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về ATTP tới các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, hướng dẫn các cơ sở thực hiện theo quy định của pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong việc chấp hành pháp luật./.

                                       Nguyễn Thị Thắm –  Thanh tra Sở

Các bài viết đã đăng

Kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động hóa chất năm 2022

UBND tỉnh ban hành quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg về việc tăng cường công tác thống kê nhà nước

Kết quả thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Phòng Thương mại

Sở Công Thương làm việc với công ty Goryo Việt Nam nhằm làm rõ nguyên nhân mất điện gây ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp

Kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Cán bộ, đoàn viên thanh niên Sở Công thương tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2022

Đoàn Giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Sở Công Thương về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác quản lý một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực quản lý của Ngành Công Thương giai đoạn 2019-2022

Kết quả kiểm tra liên ngành trong “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” năm 2022

Tiểu đội Dân quân tự vệ Sở Công Thương tham gia huấn luyện, kiểm tra Dân quân tự vệ năm 2022