Kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động hóa chất năm 2020

Thực hiện Quyết định số 75/QĐ-SCT ngày 26/6/2020 của Giám đốc Sở Công thương Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động hóa chất, trong các ngày từ 06 đến 10 tháng 7 năm 2020 Thanh Tra Sở Công Thương đã phối hợp với phòng Kỹ thuật an toàn & Môi trường tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động hóa chất tại 5 đơn vị là: Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình, Công ty TNHH Vienergy, Công ty CP nhôm Việt Pháp, Công ty TNHH Mcnex Vina và Nhà máy sản xuất Formalin, keo Phenon, keo Melanin. 

Đoàn kiểm tra đã tập trung vào kiểm tra các hồ sơ tài liệu pháp lý, điều kiện nhân lực và các vấn đề về an toàn liên quan đến hoạt động hóa chất tại các đơn vị. Nhìn chung các đơn vị được kiểm tra đều chứng minh được hóa chất có nguồn gốc rõ ràng; hoạt động hóa chất đảm bảo an toàn, không xảy ra tai nạn lao động gây thiệt hại về người và tài sản; các đơn vị sản xuất, kinh doanh hóa chất đã có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp; đơn vị mua bán hóa chất độc đã thực hiện lưu phiếu kiểm soát mua bán hóa chất độc. Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động hóa chất của Công ty TNHH Mcnex Vina.
Bên cạnh những ưu điểm nêu trên, các đơn vị được kiểm tra vẫn còn tồn tại, thiếu sót trong hoạt động hóa chất, trong đó nổi cộm là:   02/5 đơn vị (Công ty cổ phần nhôm Việt Pháp; Công ty TNHH Vienergy) chưa thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động hóa chất với Sở Công thương và chưa bố trí cán bộ phụ trách an toàn hóa chất; Công ty cổ phần nhôm Việt Pháp chưa tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất, chưa xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; công ty TNHH Vienergy chưa thực hiện huấn luyện an toàn hóa chất đối với toàn bộ lao động liên quan đến hoạt động hóa chất, chưa tổ chức diễn tập biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất; tại kho của các đơn vị có một số tồn tại như: Chưa niêm yết đầy đủ thẻ MSDS, nội quy kho, chưa bố trí chậu rửa, nguồn nước, đê chống tràn chưa đảm bảo...

Quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã lập biên bản yêu cầu các đơn vị khắc phục các tồn tại hạn chế trong thời gian nhất định và báo cáo kết quả khắc phục về thanh tra Sở. Sau thời hạn Thanh tra sở sẽ tiến hành kiểm tra và xử lý theo quy định đối với các đơn vị không thực hiện khắc phục.
Thông qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị sử dụng hóa chất thực hiện các quy định của pháp luật về sử dụng hóa chất.
Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực hóa chất, Đoàn kiểm tra đã đưa ra một số đề xuất, kiến nghị như sau:
1. Đối với phòng Kỹ thuật an toàn và môi trường Sở Công thương: Tăng cường kiểm tra, rà soát các đơn vị có hoạt động hóa chất, hướng dẫn đôn đốc các đơn vị trong việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất.
2. Đối với các đơn vị được kiểm tra: Đề nghị các đơn vị tập trung khắc phục các tồn tại hạn chế mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra tại Biên bản kiểm tra và gửi Báo cáo kết quả khắc phục theo đúng thời hạn yêu cầu của Đoàn kiểm tra.
3. Đối với Thanh tra Sở: Đôn đốc, theo dõi và xử lý theo quy định pháp luật đối với các đơn vị về thực hiện các nội dung theo kiến nghị của Đoàn kiểm tra.

Tin: Lê Trọng Luân – Thanh tra Sở