Khu Công nghiệp Kim Sơn


Tên khu công nghiệp:

Khu Công nghiệp Kim Sơn

Địa điểm

Huyện Kim Sơn

Diện tích đất khu CN đến 2020 (ha)

200

Lĩnh vực thu hút đầu tư

Thu hút các ngành: sản xuất điện, Vận tải, dịch vụ cảng biển, đóng tàu, chế biến thuỷ - hải sản, công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp, thuỷ sản, may mặc, thủ công mỹ nghệ kết hợp với dịch vụ du lịch và một số loại hình công nghiệp khác