Mời tham dự Diễn đàn Xúc tiến xuất khẩu Việt Nam năm 2021

Nhằm thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19, Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 21/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Bộ Công Thương tổ chức Diễn đàn Xúc tiến xuất khẩu Việt Nam năm 2021.

Sở Công Thương thông báo nội dung chương trình cụ thể như sau:

- Thời gian: 08h30 - 11h30 ngày 15 tháng 12 năm 2021 (thứ Tư). 
- Hình thức: Trực tuyến. Đường link tham dự sẽ được thông báo sau khi nhận được xác nhận tham dự của đơn vị.
- Chủ đề: “Xúc tiến xuất khẩu góp phần phục hồi và phát triển kinh tế”
- Nội dung: Chương trình dự kiến theo văn bản đính kèm
- Thành phần:
+ Chủ trì dự kiến: Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên
+ Đại biểu tham dự gồm: Lãnh đạo Bộ và Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ; Thương vụ, Văn phòng XTTM Việt Nam ở nước ngoài; Lãnh đạo các tổ chức thương mại quốc tế, cơ quan nghiên cứu kinh tế; Lãnh đạo các Bộ, ngành; Lãnh đạo UBND, Sở Công Thương, Hiệp hội ngành hàng; Doanh nghiệp xuất khẩu; Đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông.
- Đăng ký tham dự và liên hệ: Thông tin xác nhận hoặc đăng ký online qua quét mã QR code (theo mẫu đính kèm) xin vui lòng gửi trước 15h00 ngày 13 tháng 12 năm 2021. Chi tiết liên hệ: chị Kim Ngân, phòng Chính sách XTTM, Cục Xúc tiến thương mại; ĐT: 0987658818; 024.39347628 (máy lẻ 45); Fax: 024.39348142; Email: ptxk@vietrade.gov.vn./.

Nội dung chi tiết xem tại đây


Hoàng Phương - phòng XNK