Một số nội dung làm việc với Đoàn khảo sát thực tiễn về công tác giám định tư pháp của Bộ Công Thương

Thực hiện Quyết định số 322/QĐ-BCT ngày 13 tháng 3 năm 2022 và văn bản số 1541/BCT-PC ngày 25 tháng 3 năm 2022 của Bộ Công Thương về việc khảo sát thực tiễn công tác giám định tư pháp tại một số sở Công thương. Ngày 21 tháng 4 năm 2022, Đoàn khảo sát thực tiễn về công tác giám định tư pháp của Bộ Công thương đã có buổi làm việc tại Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình. Đại diện Sở Công Thương Ninh Bình tiếp Đoàn có đồng chí Bùi Quang Hưng - Phó Giám đốc sở Công thương Ninh Bình và các đồng chí Lãnh đạo, chuyên viên của Thanh tra và Văn phòng Sở Công Thương.

Tại buổi làm việc, Đoàn đã được nghe đồng chí Đỗ Thị Giàn - Chánh thanh tra báo cáo kết quả thực hiện công tác giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương tại Sở Công Thương Ninh Bình (giai đoạn từ ngày 01/01/2013 đến ngày 18/4/2022). Một số kết quả cụ thể: 
Từ năm 2013 đến hết năm 2021, Sở Công Thương Ninh Bình chưa có giám định viên tư pháp và người giám định pháp theo vụ việc trong lĩnh vực công thương, khi có việc cần giám định thuộc lĩnh vực quản lý, theo đề nghị của các cơ quan đơn vị, Sở Công Thương căn cứ lĩnh vực cần giám định và trình độ năng lực chuyên môn của các các cán bộ Công chức để cử người phối hợp.
 

Quang cảnh buổi làm việc.


 Năm 2022, Sở Công thương Ninh Bình đã hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh Ninh Bình quyết định công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc thuộc lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Ngày 18/4/2022, UBND tỉnh Ninh Bình đã ký ban hành Quyết định số 370/QĐ-UBND về việc công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc theo lĩnh vực công thương, gồm 05 người (chi tiết xem tại đây).
Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số tồn tại: cán bộ, công chức được cử tham gia phối hợp giám định tư pháp lĩnh vực công thương chưa được đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ, chủ yếu là cán bộ làm công tác chuyên môn của Sở được cử tham gia phối hợp giám định, chưa nắm rõ quy trình, thủ tục thực hiện giám định tư pháp; mặt khác các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ để phục vụ cho công tác giám định chưa bảo đảm.
Cũng tại cuối buổi làm việc, đại diện Lãnh đạo Sở Công thương Ninh Bình đã đề nghị Đoàn khảo sát  đề nghị Bộ Công thương phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về giám định tư pháp ngành Công thương cho các giám định viên cấp Sở; hỗ trợ đảm bảo điều kiện về trang thiết bị, dụng cụ để thực hiện công tác giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương./.

Tin và ảnh: Nguyễn Lý - Thanh tra Sở