Quy định về C/O mẫu E mới cho hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc

Ngày 30 tháng 7 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Công Thương ký ban hành Thông tư số 12/2019/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Thông tư số 12/2019/TT-BCT có hiệu lực kể từ ngày 12/9/2019. Tuy nhiên, theo nội dung thỏa thuận mới đây tại các công thư ngày 16 tháng 8 và ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Trung Quốc và các nước thành viên ASEAN qua kênh Ban Thư ký ASEAN, hai Bên sẽ chấp nhận cả hai loại C/O mẫu E mới và C/O mẫu E cũ từ ngày 20 tháng 8 đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2019. C/O mẫu E cũ sẽ không được chấp nhận kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2019.

Để tạo thuận lợi cho hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang các nước thành viên ASEAN và Trung Quốc trong khuôn khổ ACFTA, việc áp dụng C/O form E cho hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc sẽ được thực hiện như sau::

    - Từ ngày 20 tháng 8 đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2019, tùy theo đề nghị của thương nhân xuất khẩu, có thể cấp C/O mẫu E cũ theo quy định hiện hành hoặc C/O mẫu E mới cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, với điều kiện hàng hóa đáp ứng quy tắc xuất xứ quy định tại Thông tư số 12/2019/TT-BCT ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

    - Từ ngày 01 tháng 9 năm 2019, cấp C/O mẫu E mới, với điều kiện hàng hóa đáp ứng quy tắc xuất xứ quy định tại Thông tư số 12/2019/TT-BCT. Chi tiết các văn bản liên quan xem tại đây.

    Đỗ Ngọc Tân - Trưởng phòng QLXNK