Sở Công Thương Ninh Bình tổng kết 5 năm thực hiện Thông báo Kết luận số 107-KL/TW ngày 10/4/2015 của Ban Bí thư

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Ninh Bình, Sở Công Thương tổng kết 5 năm thực hiện Thông báo Kết luận số 107-KL/TW ngày 10/4/2015 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của ngành Công Thương.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 107-KL/TW, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm, tập trung chỉ đạo, Sở Công Thương đã chủ động tham mưu với UBND tỉnh và phối hợp với các sở ngành, các đoàn thể triển khai thực hiện các nội dung của Cuộc vận động với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương; Làm tốt công tác quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp vừa tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển, vừa tăng cường công tác quản lý thị trường chống hàng nhái, hàng giả, hàng nhập lậu, bảo vệ hàng hóa trong nước, làm lành mạnh thị trường nội địa. 
Các cơ chế chính sách cũng được điều chỉnh, bổ sung phù hợp với việc triển khai Cuộc vận động. Các chương trình xúc tiến thương mại như đưa hàng Việt về nông thôn, đưa hàng Việt về chợ truyền thống đã được triển khai đến nhiều địa phương trong tỉnh. Mối liên kết giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp để sản xuất và tiêu thụ hàng nội, giữa doanh nghiệp với các địa phương để đưa hàng hóa đến sâu từng địa phương đã được hình thành và phát triển…

Trong 5 năm triển khai thực hiện Thông báo Kết luận, Sở Công Thương đã phát hành 4.620 Bản tin Công thương, trong đó có trên 50 bản tin, bài viết trực tiếp tuyên truyền về Cuộc vận động, phối hợp với đài, báo đưa nhiều tin bài về các cơ chế chính sách của Nhà nước hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh, các sản phẩm, dịch vụ uy tín trên địa bàn; xây dựng và cập nhật dữ liệu lên trang thông tin Bản đồ phân phối hàng Việt tỉnh Ninh Bình.
Phối hợp với các ngành, các cấp trong tỉnh triển khai thực hiện quy hoạch phát triển công nghiệp, quy hoạch phát triển nghề và làng nghề kết hợp với phục vụ du lịch, quy hoạch phát triển điện lực tỉnh và cấp huyện, quy hoạch phát triển cụm công nghiệp; nhận bàn giao quản lý các cụm công nghiệp từ UBND các huyện, thành phố, tạo điều kiện thu hút và đẩy nhanh tiến độ các dự án sản xuất phân đạm, dự án thép chất lượng cao nhằm thay thế hàng nhập khẩu; tạo điều kiện cho các dự án phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh đi vào ổn định; tạo điều kiện cho ngành điện cải tạo, nâng cấp lưới điện phục vụ tốt nhu cầu sản xuất và đời sống nhân.
Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hỗ trợ xây dựng 03 điểm bán hàng Việt trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí: 198.400.000 đồng; tổ chức 02 hội nghị kết nối cung cầu với sự tham gia của 370 đại biểu là đại diện Sở Công Thương, Liên minh hợp tác xã, các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp, hàng công nghiệp nông thôn khu vực phía Bắc và một số tỉnh/thành khác; thực hiện 80 chương trình xúc tiến thương mại với tổng số tiền gần 9,4 tỷ đồng; tổ chức cho 4 doanh nghiệp tham gia hội chợ, khảo sát thị trường nước ngoài và 11 doanh nghiệp tham gia các hội chợ, triển lãm trong nước để giới thiệu, bán sản phẩm của địa phương; tổ chức 08 hội chợ với trên 1.250 gian hàng tại 8/8 huyện, thành phố trong tỉnh, thu hút 400 lượt doanh nghiệp tham gia và 1.400.000 lượt người tham quan, mua sắm, trị giá giao dịch khoảng 13 tỷ đồng; tổ chức 02 đợt đưa hàng Việt về Khu công nghiệp với 04 gian hàng, với sự tham gia của 02 doanh nghiệp tham gia và 6.000 lượt khách tham quan mua sắm, trị giá giao dịch 2,5 tỷ đồng. 
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai thực hiện Thông báo Kết luận vẫn còn một số hạn chế ảnh hưởng tới kết quả của Cuộc vận động:
Việc kiểm tra xuất xứ hàng hóa, chất lượng các sản phẩm, việc tổ chức các hoạt động trong hội chợ còn chưa chặt chẽ, ảnh hưởng tới niềm tin của người tiêu dùng đối với hàng Việt. Việc đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng vẫn chưa được thực hiện nghiêm túc.
Các cơ chế chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp như: đất đai, thuế, hỗ trợ đổi mới công nghệ, tiếp cận vốn ngân hàng... còn nhiều hạn chế nhất là đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ. 
Việc triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 107-KL/TW ngày 10/4/2015 của Ban Bí thư đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về cuộc vận động, tạo sự chuyển biến về nhận thức và thói quen tiêu dùng của nhân dân, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp trong nước, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Bài viết và ảnh: Đinh Thị Thúy - Phòng Quản lý thương mại