Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc Sở năm 2020

1. Số lượng tuyển dụng: 34 chỉ tiêu
2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:
- Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký, hồ sơ và lệ phí dự tuyển: Từ ngày 04/4/2020 đến ngày 03/5/2020
- Địa điểm: Tại Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình
- Địa chỉ: Số 03, Đường Đinh Tất Miễn, phường Đông Thành, TPNB, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.891.335.
*Kế hoạch chi tiết như sau:

- Kế hoạch tuyển dụng. Xem tại đây.

- Chỉ tiêu tuyển dụng, danh mục tài liệu, mẫu đăng ký. Xem tại đây.