Tập huấn, phổ biến kiến thức An toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và Cán bộ quản lý nhà nước về ATTP lĩnh vực Công thương

Ngày 29 tháng 9 năm 2020, Sở Công Thương Ninh Bình phối hợp với Vụ Thị trường trong nước, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật thương mại - Bộ Công thương tổ chức tập huấn, phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm (ATTP) và tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực Công thương cho 220 người là đại diện lãnh đạo UBND, lãnh đạo, chuyên viên phòng Kinh tế/Kinh tế và kinh tế hạ tầng các huyện/thành phố, cán bộ phụ trách công tác ATTP các xã, phường, thị trấn, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và đại diện một số Ban quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Ảnh: Toàn cảnh buổi Tập huấn, phổ biến kiến thức về An toàn thực phẩm.

Tại buổi tập huấn, Cán bộ quản lý nhà nước và chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã được Giảng viên truyền đạt một số nội dung quan trọng, kiến thức cơ bản về an toàn thực phẩm; hướng dẫn việc thực hiện các quy định của nhà nước về an toàn thực phẩm tại Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết, thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; phổ biến một số chế tài xử phạt vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm được quy định tại Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; giới thiệu một số nội dung về điều kiện sản xuất,kinh doanh thực phẩm quy định tại Nghị định số 17/2020/NĐ-CP; Thông tư số 43/2018/TT-BCT vàThông tư số 13/TT-BCT quy định về quản lý ATTP thuộc trách nhiệm của Bộ Công thương và các văn bản QPPL liên quan đến quản lý ATTP lĩnh vực Công thương. Cuối buổi tập huấn, các Giảng viên đã giành thời gian để trao đổi, giải đáp thắc mắc của các học viên về một số vấn đề về an toàn thực phẩm phát sinh trong quá trình tổ chức sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
Thông qua các Lớp tập huấn đã trang bị kiến thức quản lý ATTP lĩnh vực công thương cho cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu công tác an toàn thực phẩm của tuyến tỉnh, tuyến huyện, tuyến xã; tạo điều kiện cho chủ các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình kịp thời cập nhật và nắm vững nội dung các văn bản quy phạm pháp luật mới về an toàn thực phẩm; từ đó nâng cao trách nhiệm, năng lực quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của cán bộ, công chức; giúp các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nâng cao nhận thức trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, góp phần  đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Tin và ảnh: Đinh Văn Bách - Thanh tra Sở