Thông báo chương trình hỗ trợ Thương mại điện tử địa phương năm 2020

Căn cứ Quyết định số 1666/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tạo dựng kênh thông tin trực tuyến quảng bá thương hiệu, sản phẩm, tìm kiếm khách hàng, thúc đẩy hoạt động xuất khẩu. Sở Công Thương Ninh Bình thông báo đến doanh nghiệp chương trình hỗ trợ phát triển TMĐT năm 2020

Nội dung cụ thể như sau:

Thông báo chương trình hỗ trợ Thương mại điện tử địa phương năm 2020
    Căn cứ Quyết định số 1666/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tạo dựng kênh thông tin trực tuyến quảng bá thương hiệu, sản phẩm, tìm kiếm khách hàng, thúc đẩy hoạt động xuất khẩu. Sở Công Thương Ninh Bình thông báo đến doanh nghiệp chương trình hỗ trợ phát triển TMĐT năm 2020 như sau:
    1. Hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng website TMĐT bán hàng (Tiếng Việt + Tiếng Anh)
    + Hỗ trợ: 70% chi phí (tối đa không quá 30 triệu đồng);
    + Số lượng: 03 doanh nghiệp.

Mẫu đơn đăng kí tại đây.
    2. Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử toàn cầu để quảng bá doanh nghiệp và sản phẩm
    + Hỗ trợ: 70% chi phí (tối đa không quá 30 triệu đồng);
    + Số lượng : 02 doanh nghiệp.

Mẫu đơn đăng kí tại đây.

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tham gia chương trình TMĐT địa phương năm 2020 đề nghị đăng ký qua địa chỉ email: qlxnknb@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp qua phòng Quản lý xuất nhập khẩu (số điện thoại 02993.883.300).

Thời hạn đăng ký trước ngày 30/3/2020.
 Mẫu đề án tại đây

 Sở Công Thương Ninh Bình trân trọng thông báo.