Thông báo dự thảo các quy định về SPS của các nước thành viên WTO từ ngày 21/6/2022 đến ngày 20/7/2022

Căn cứ công văn số 474/XNK-NS ngày 18/08/2022 của Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương về việc các nước thành viên WTO thông báo Dự thảo quy định về SPS từ ngày 21/6/2022 đến ngày 20/7/2022, Sở Công Thương Ninh Bình thông tin tới quý Cơ quan, Doanh nghiệp về 78 thông báo, bao gồm 63 dự thảo và 15 văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động vật, thực vật (SPS) của các nước thành viên WTO có thể ảnh hưởng đến mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam. (Có danh sách kèm theo)

Trong trường hợp các quy định về SPS nêu trên có khả năng gây tác động trực tiếp, đa chiều đến hoạt động xuất khẩu nông sản, thực phẩm của doanh nghiệp, đề nghị phản hồi kịp thời đến Văn phòng SPS Việt Nam (địa chỉ: số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội; điện thoại: 024 3734 4764; email: spsvietnam@mard.gov.vn) hoặc Văn phòng SPS Bộ Công Thương (địa chỉ: số 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại 024 4440 5310; email: xnk-ns@moit.gov.vn) để có phương án xử lý phù hợp, tránh gây ảnh hưởng đến tiến độ xuất khẩu hàng hóa.

Tài liệu đính kèm: xem chi tiết tại đây.

Sở Công Thương trân trọng thông báo./.

Hoàng Hà Phương – Phòng XNK