Thông báo Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở Công Thương Ninh Bình năm 2020

Thực hiện quy định của Luật tiếp công dân năm 2013 và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân, ngày 31 tháng 12 năm 2019, Giám đốc Sở Công thương Ninh Bình đã ký ban hành Thông báo số 1705/TB-SCT về lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở Công thương Ninh Bình năm 2020, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 01 ngày/tháng, trong giờ hành chính.
- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ.
- Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 phút đến 17 giờ.


         (Lịch cụ thể xem tại đây)

2. Địa điểm: Trụ sở làm việc Sở Công Thương Ninh Bình (Số 3, đường Đinh Tất Miễn, phường Đông Thành, TP. Ninh Bình).
Sở Công Thương Ninh Bình thông báo Lịch tiếp công dân để các tổ chức, cá nhân được biết./.

   Đỗ Thị Bắc - Thanh tra Sở