Thông báo Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở Công Thương Ninh Bình năm 2021

Thực hiện quy định của Luật tiếp công dân năm 2013, Quy chế tiếp công dân của UBND tỉnh Ninh Bình. Ngày 25 tháng 12 năm 2020, Giám đốc Sở Công thương đã ban hành Thông báo số 1639/TB-SCT về Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở Công thương Ninh Bình trong năm 2021.  

Chi tiết cụ thể như sau:

1. Thời gian: 01 ngày/tháng, trong giờ hành chính.
- Buổi sáng: Từ 08 giờ đến 11 giờ.
- Buổi chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ.
(Lịch tiếp công dân cụ xem tại đây)
2. Địa điểm: Trụ sở làm việc Sở Công Thương Ninh Bình (Số 3, đường Đinh Tất Miễn, phường Đông Thành, TP. Ninh Bình).
Sở Công Thương Ninh Bình thông báo Lịch tiếp công dân để các tổ chức, cá nhân được biết./.

   Đỗ Thị Bắc - Thanh tra Sở