Thông báo mở mục hỏi đáp về thông tư 21/2017/TT-BCT trên cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương

Ngày 23 tháng 10 năm 2017 Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư số 21/2017/TT-BCT (Thông tư 21) ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehy và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may (QCVN:01/2017/BCT).

Thông tư 21 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019.

 

Trong thời gian vừa qua, Bộ Công Thương nhận được thông tin qua báo chí phản ảnh về một số khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện Thông tư số 21. Qua việc nắm bắt tình hình, Bộ Công Thương đã chủ động có những văn bản gửi các cơ quan, đơn vị và tổ chức có liên quan hướng dẫn một số vướng mắc có thể phát sinh để có cách hiểu thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện quy chuẩn này: công văn số 3192/BCT-KHCN ngày 21/5/2018, công văn số 7993/BCT-KHCN ngày 02/10/2018, công văn số 939/BCT-KHCN ngày 15/02/2018.

 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khi tìm hiểu và thực hiện theo quy định tại Thông tư, Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương mở chuyên mục "Hỏi đáp về Thông tư 21" để trả lời các câu hỏi, thắc mắc của doanh nghiệp, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện Thông tư 21 một cách thuận lợi và hiệu quả nhất.

 

Doanh nghiệp quan tâm, vui lòng đặt câu hỏi tại đây.