Thông tin tuyên truyền

Tình hình thị trường, giá cả hàng hóa 5 tháng đầu năm 2022

16/06/2022

Tình hình Dịch bệnh Covid -19 dần được kiểm soát, các hoạt động trong lĩnh vực du lịch được khôi phục, nhiều chương trình kết nối cung cầu, giao thương được tổ chức, hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp đang dần phục hồi... đã tác ...

Hội nghị xúc tiến thương mại kết nối tiêu thụ sản phẩm tỉnh Yên Bái tại Ninh Bình

16/06/2022

Sáng ngày 15/6/2022, Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại và Phát triển cụm công nghiệp Ninh Bình phối hợp với Trung tâm khuyến công Xúc tiến thương mại Yên Bái tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại kết nối tiêu thụ sản phẩm tỉnh Yên Bái tại Ninh ...

Mời doanh nghiệp tham gia Đoàn giao dịch thương mại, thúc đẩy xuất khẩu hàng Việt Nam sang thị trường Ấn Độ và Pakistan

15/06/2022

Thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2022 được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 724/QĐ-BCT ngày 15 tháng 4 năm 2022, Cục Xúc tiến thương mại (Cục XTTM) phối hợp với Vụ Thị trường Châu Á - Châu Phi (Bộ Công Thương) ...

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg về việc tăng cường công tác thống kê nhà nước

14/06/2022

Ngày 30/5/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg về việc tăng cường công tác thống kê nhà nước.

Kết quả thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Phòng Thương mại

13/06/2022

Thực hiện Quyết định số 56/QĐ-SCT ngày 19/4/2022 của Giám đốc Sở Công thương về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Phòng Thương mại. Trong thời gian từ ngày 29/4/2022 đến ngày 10/5/2022, Đoàn Thanh tra ...