Thông tin tuyên truyền

Đoàn Giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Sở Công Thương về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác quản lý một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực quản lý của Ngành Công Thương giai đoạn 2019-2022

18/05/2022

Thực hiện Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác quản lý một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực quản lý ...

Tổ chức Hội nghị tập huấn xây dựng thương hiệu và kỹ năng phát triển thị trường cho các doanh nghiệp

14/05/2022

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh có nhận thức đúng đắn về xây dựng thương hiệu từ đó có sự quan tâm đầu tư đúng mức cho xây dựng thương hiệu, đồng thời hỗ trợ cơ sở sản xuất kinh doanh giải quyết những vướng mắc khó ...

Tham gia Đoàn giao dịch thương mại tại Cộng hòa Ý và Cộng hòa Liên bang Đức

11/05/2022

Thực hiện Văn bản số 93/UBND-VP9 ngày 06/5/2022 của UBND tỉnh về việc mời tham gia Đoàn giao dịch thương mại tại Cộng hòa Ý và Cộng hòa Liên bang Đức theo Văn bản số 2242/BCT-XTTM ngày 29/4/2022 của Bộ Công Thương. Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam ...

Kết quả kiểm tra liên ngành trong “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” năm 2022

09/05/2022

Thực hiện Kế hoạch số 74/KH-BCĐ ngày 31/3/2022 của Ban chỉ đạo liên ngành  ATTP tỉnh Ninh Bình về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2022.  Thanh tra Sở Công thương tiếp tục chủ trì Đoàn kiểm ...

Tiểu đội Dân quân tự vệ Sở Công Thương tham gia huấn luyện, kiểm tra Dân quân tự vệ năm 2022

29/04/2022

Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-TM ngày 08/2/2022 của Ban CHQS thành phố Ninh Bình về việc tổ chức huấn luyện, kiểm tra DQTV năm 2022. Được sự nhất trí của lãnh đạo Sở Công Thương, Tiểu đội dân quân tự vệ cơ quan Sở đã tổ chức triển khai huấn luyện từ ngày ...