Thông tin tuyên truyền

Hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật Phòng chống tham nhũng 2018

17/12/2019

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh Ninh Bình về kế hoạch thực hiện Đề án “ Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”  đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại ...

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Sở Công thương Ninh Bình

12/12/2019

Ngày 09 tháng 12 năm 2019, Giám đốc Sở Công Thương Ninh Bình đã ký ban hành Quyết định số 158/QĐ-SCT về việc phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Sở Công thương Ninh Bình.

Một số giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính của Sở Công Thương Ninh Bình năm 2020

11/12/2019

Để triển khai thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính của Sở Công Thương, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của Sở năm 2020 theo Quyết định số 129/KH-UBND ngày 22/11/2019 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính ...

Thông báo Kết quả kiểm kiểm nghiệm an toàn thực phẩm

11/12/2019

Thực hiện Quyết định số 143 /QĐ-SCT ngày 09/10/2019 của Giám đốc Sở Công thương về việc thành lập Đoàn  kiểm tra, hậu kiểm về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2019. Đoàn kiểm tra ...

Hội chợ thương mại quốc tế Việt – Trung (Móng Cái – Đông Hưng) 2019

10/12/2019

Với chủ đề: “Mở rộng hợp tác – phát triển bền vững”, Hội chợ thương mại, du lịch quốc tế Việt - Trung năm 2019 được tổ chức tại Thành phố Móng Cái từ ngày 01 - 07/12/2019, với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn. Hội chợ là dịp để doanh nghiệp, các tỉnh ...