Thông tư quy định về Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định RCEP

Ngày 18 tháng 02 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư số 05/2022/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực. Thông tư số 05/2022/TT-BCT có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 4 năm 2022. Thông tư số 05/2022/TT-BCT gồm 04 Chương, 32 Điều:

- Chương 1: Quy định chung
- Chương 2: Cách xác định xuất xứ hàng hóa
- Chương 3: Chứng nhận và kiểm tra xuất xứ hàng hóa
- Chương 4: Điều khoản thi hành

Hoạt động sản xuất hàng may mặc xuất khẩu tại Công ty TNHH Vina Aplus. Địa chỉ: Phố Cầu Huyện, Thị Trấn Thiên Tôn, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình.

Thông tư số 05/2022/TT-BCT quy định các nội dung về Quy tắc xuất xứ hàng hóa bao gồm các trường hợp xác định hàng hóa được coi là có xuất xứ, cộng gộp, De Minimis, công đoạn gia công chế biến đơn giản, vận chuyển trực tiếp, cơ chế kiểm tra và chứng nhận xuất xứ hàng hóa, … Nội dung của các điều khoản này trong Quy tắc xuất xứ hàng hóa của Hiệp định RCEP nhìn chung không có sự khác biệt so với Hiệp định ATIGA và một số Hiệp định ASEAN+1 mà Việt Nam là thành viên.
Hàng hóa có xuất xứ của Việt Nam xuất khẩu sang các nước thành viên được xem xét cho hưởng ưu đãi thuế quan trong khuôn khổ Hiệp định RCEP khi có C/O được cấp theo quy định tại Thông tư này. Hàng hóa có xuất xứ của các nước thành viên nhập khẩu vào Việt Nam được xem xét cho hưởng ưu đãi thuế quan trong khuôn khổ Hiệp định RCEP khi nộp C/O hoặc chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa do nhà xuất khẩu đủ điều kiện phát hành. Cũng tại Thông tư số 05/2022/TT-BCT, Bộ Công Thương đã nội luật hóa điều khoản khác biệt thuế do một số nước trong khối RCEP như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, In-đô-nê-xi-a, Phi-líp-pin, Thái Lan và Việt Nam áp dụng mức thuế suất nhập khẩu khác nhau cho cùng một mặt hàng đối với các nước đối tác. 
Ban hành kèm Thông tư 05/2022/TT-BCT các phụ lục quy định về chứng nhận và kiểm tra xuất xứ hàng hóa tại Việt Nam bao gồm:
- Phụ lục I: Quy tắc cụ thể mặt hàng.
- Phụ lục II: Danh mục thông tin tối thiểu của chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa.
- Phụ lục III: Mẫu C/O mẫu RCEP xuất khẩu và mẫu Tờ khai bổ sung C/O.
- Phụ lục IV: Danh mục hàng hóa áp dụng khác biệt thuế có điều kiện.
Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện Khu vực (sau đây gọi là Hiệp định RCEP) là Hiệp định thương mại tự do được 10 nước thành viên Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 5 nước đối tác của ASEAN là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Úc và Niu Di-lân ký kết vào ngày 15 tháng 11 năm 2020 bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 trong năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN. Hiệp định RCEP có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Việc thực thi Hiệp định sẽ là cơ hội cho nhiều sản phẩm của Ninh Bình, đặc biệt là các sản phẩm dệt may có sử dụng nguyên liệu nhập khẩu từ Trung Quốc được hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu sang các nước RCEP.

Tin và Ảnh: Đỗ Tân - XNK