Tình hình thị trường, giá cả hàng hóa 5 tháng đầu năm 2022

Tình hình Dịch bệnh Covid -19 dần được kiểm soát, các hoạt động trong lĩnh vực du lịch được khôi phục, nhiều chương trình kết nối cung cầu, giao thương được tổ chức, hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp đang dần phục hồi... đã tác động tích cực đến thị trường hàng hóa trong nước. Nhu cầu sản xuất hàng hóa phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu cùng với ảnh hưởng của biến động giá xăng dầu, giá nguyên nhiên vật liệu trên thị trường trong nước, đã đẩy giá các hàng hóa tại thị trường trong tỉnh tăng, nhưng nhìn chung mặt bằng giá vẫn cơ bản được kiểm soát tốt, đảm bảo nguồn cung các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, lương thực, thực phẩm dồi dào, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Tổng mức bán lẻ hàng hoá toàn tỉnh trong 5 tháng đầu năm 2022 ước đạt trên 15.922,0 tỷ đồng, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2021. Toàn bộ 12/12 nhóm hàng đều có mức tăng. Trong đó, lương thực, thực phẩm ước đạt 4.690,4 tỷ đồng tăng 11,1%; hàng may mặc 1.121,5 tỷ đồng, tăng 3,8%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình 1.735,3 tỷ đồng, tăng 7,3%; vật phẩm văn hoá, giáo dục 257,3 tỷ đồng, tăng 10,5%; gỗ và vật liệu xây dựng 2.666,3 tỷ đồng, tăng 14,8%; ô tô con (dưới 9 chỗ ngồi) 791,3 tỷ đồng, tăng 8,4%; phương tiện đi lại (trừ ô tô con, kể cả phụ tùng) 953,1 tỷ đồng, tăng 10,4%; xăng, dầu các loại 1.651,8 tỷ đồng, tăng 23,2%; nhiên liệu khác (trừ xăng, dầu) 361,4 tỷ đồng, tăng 16,4%; đá quý, kim loại quý và sản phẩm 626,6 tỷ đồng, tăng 22,8%; hàng hoá khác 654,3 tỷ đồng, tăng 11,0%; doanh thu dịch vụ sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác 411,9 tỷ đồng, tăng 10,7%.

Bán lẻ hàng hóa tại Siêu thị Lan Chi, thành phố Tam Điệp. Ảnh: Duy Phương

Chỉ số giá tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ chung (CPI ) tăng 2,58% so với tháng 12/2021 và tăng 2,15% so với cùng tháng năm trước. So với tháng 12/2021, có 09/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng, trong đó: nhóm giao thông tăng mạnh nhất 8,73%; nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 3,46% (lương thực tăng 3,59%; thực phẩm tăng 4,73%; ăn uống ngoài gia đình tăng 0,11%); nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 3,4%; nhóm giáo dục tăng 0,88%; nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,62%; nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,55%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,54%; nhóm may mặc, mũ nón và giày dép tăng 0,38%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,15%. Hai nhóm có chỉ số giá giảm gồm: nhóm văn hóa, giải trí và du lịch và nhóm bưu chính viễn thông.
Các cấp chính quyền, địa phương trong tỉnh đang quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội cùng với đó, dịch Covid-19 được kiểm soát, hoạt động sản xuất kinh doanh đã trở lại trạng thái bình thường như trước khi xảy ra dịch Covid-19 đã tạo được sự tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tạo đà để địa phương hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.


Thành Công - phòng Thương mại