Triển khai Quy định về việc công nhận tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương

Triển khai thực hiện Quyết định số 842/QĐ-BCT ngày 16/3/2020 Quy định về việc công nhận tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương.

Sở Công Thương Ninh Bình thông báo cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu đăng ký vào mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương được thực hiện trong 15 lĩnh vực, gồm:  An toàn thực phẩm, hoạt động tham gia chuỗi phân phối sản phẩm ngoài nước, tư vấn về đầu tư các loại nguồn điện, hoạt động khuyến công, hoạt động cụm công nghiệp, cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng, xúc tiến đầu tư phát triển, phòng vệ thương mại…với một số nội dung sau:
1. Về tiêu chí chung, đối với cá nhân phải là công dân Việt Nam; có chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật chuyên ngành hoặc có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, chế tạo; có ít nhất 1 năm làm công tác quản lý tại doanh nghiệp hoặc tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hoặc dự án hỗ trợ phát triển doanh nghiệp…
2. Các tổ chức tư vấn phải được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; có chức năng tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định, có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo pháp luật chuyên ngành và phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa; đã hoặc đang thực hiện tối thiểu 10 hợp đồng tư vấn cho doanh nghiệp…
3. Một số lĩnh vực đặc thù, cá nhân, tổ chức tư vấn phải đáp ứng đồng thời các tiêu chí chuyên biệt trong lĩnh vực của ngành Công Thương như: tư vấn về đầu tư các loại nguồn điện mặt trời, thủy điện, điện gió, nhiệt điện, điện hạt nhân; Hoạt động khuyến công; Cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng; Xúc tiến đầu tư phát triển; Phòng vệ thương mại.
4. Hồ sơ đăng ký vào mạng lưới tư vấn viên ngành Công Thương Thực hiện theo quy định tại Điểm b và Điểm c, Khoản 4, Điều 13 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
5. Hồ sơ đăng ký tham gia mạng lưới tư vấn viên ngành Công Thương của các cá nhân, tổ chức nộp trực tiếp đến Cục Công Thương địa phương, Bộ Công Thương, theo địa chỉ: Số 25, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội; hoặc nộp trực tuyến tại địa chỉ website: www.arit.gov.vn 
Bên cạnh những nội dung trên, quy định mới cũng quy định cụ thể tổ chức và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên ngành Công Thương, như: Hồ sơ đăng ký vào mạng lưới tư vấn viên ngành Công Thương; quy trình thẩm định và công nhận các tổ chức, cá nhân tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên ngành Công Thương; tổ chức hoạt động của mạng lưới tư vấn viên, hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua mạng lưới tư vấn viên ngành Công Thương; kinh phí thực hiện.
•    Quyết định số 842/QĐ-BCT của Bộ Công Thương tải về tại đây.
•    Để biết thêm thông tin đề nghị liên hệ Phòng Phát triển tiểu thủ công nghiệp và Doanh nghiệp – Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương) Điện thoại: 024.22218345;