Triển khai Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2022

Với chủ đề “ Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”. Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2022 được tổ chức từ ngày 01/5/2022 đến ngày 21/5/2022 với mục tiêu: Nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ trong các doanh nghiệp, cơ sở thông qua các hoạt động thông tin, tuyên truyền, chương trình hành động cụ thể về ATVSLĐ; đẩy mạnh thực hiện các biện pháp giảm thiểu rủi ro về ATVSLĐ, cải thiện điều kiện làm việc; chăm sóc sức khỏe người lao động, hạn chế thấp nhất tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

Tăng cường ATVSLĐ sẽ góp phần cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc. Ảnh: Duy Phương

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Văn bản số 1467/BCT-ATMT ngày 23/3/2022 về việc hướng dẫn triển khai tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022 và Kế hoạch thực hiện Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022 của Ban Chỉ đạo tỉnh Ninh Bình, Sở Công Thương Binh Bình đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động trong ngành Công thương năm 2022. Theo đó Sở Công Thương sẽ chỉ đạo các doanh nghiệp ngành Công Thương thực hiện, hưởng ứng thực hiện tốt Tháng hành động về ATVSLĐ và thực hiện công tác ATVSLĐ năm 2022; hướng dẫn các đơn vị huấn luyện về kỹ năng làm việc an toàn cho người lao động, tự tổ chức kiểm tra, rà soát các nguy cơ mất ATVSLĐ, phòng ngừa các tai nạn lao động. Các đơn vị sản xuất công nghiệp và kinh doanh thương mại: Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Tháng hành động về ATVSLĐ tại cơ sở sản xuất kinh doanh và thực biện tốt việc chỉ đạo, hướng dẫn các phân xưởng, bộ phận trực thuộc chủ động và tăng cường các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong đánh giá, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc; tăng cường xây dựng, triển khai các biện pháp giảm thiểu rủi ro về ATVSLĐ; phòng ngừa TNLĐ, BNN và cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc; tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng các kỹ năng, nghiệp vụ về ATVSLĐ cho người lao động; hướng dẫn người lao động nhận diện, đánh giá và tham gia đánh giá nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ. Ngoài ra, các đơn vị sẽ treo băng rôn, khẩu hiệu tại doanh nghiệp để tuyên truyền, hướng dẫn cho người lao động thực hiện tốt về công tác ATVSLĐ. Chú trọng các hoạt động tự kiểm tra, rà soát nội quy, quy trình ATVSLĐ; tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị TNLĐ, BNN, các công nhân có hoàn cảnh khó khăn.


                    Hoàng Tiến Thành - Phòng KTAT
 

Các bài viết đã đăng

Kết quả sản xuất công nghiệp, thương mại 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Sở Công Thương làm việc với công ty Goryo Việt Nam nhằm làm rõ nguyên nhân mất điện gây ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp

Tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh Ninh Bình quý I năm 2022

Thông báo đường dây nóng của Sở Công Thương Ninh Bình tiếp nhận, giải quyết các phản ánh, kiến nghị của các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ tỉnh Ninh Bình lần thứ 5

UBND tỉnh làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về các dự án lưới điện truyền tải 220kV và 500kV trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Hội nghị thỏa thuận hướng tuyến Dự án Đường dây 220kV Nhiệt điện Nam Định 1 - Hậu Lộc và xem xét điều chỉnh hướng tuyến Đường dây 500kV Nhiệt điện Nam Định 1 - Thanh Hóa đoạn đi qua địa bàn huyện Kim Sơn

Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát tiền chất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới 05/6

Thông báo về việc tổ chức Cuộc thi bàn tay vàng chế tác đá mỹ nghệ tỉnh Ninh Bình năm 2022