UBND tỉnh ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ tỉnh Ninh Bình lần thứ 5

Căn cứ Nghị định 123/2014/NĐ-CP ngày 25/12/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ;Quyết định số 3058/QĐ-BCT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ lần thứ 5.

UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 18/5/2022 xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ lần thứ 5; trong đó có quy định cụ thể đối tượng, tiêu chuẩn, hồ sơ, quy trình, thủ tục đề nghị xét tặng; nộp và tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét tặng.
Sở Công Thương trân trọng thông báo và kính mời toàn thể cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình nghiên cứu các tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú”  theo quy định tại Nghị định 123/2014/NĐ-CP ngày 25/12/2014 của Chính phủ, lập và gửi hồ sơ đề nghị xét tặng về Sở Công Thương trước ngày 16/8/2022, để Sở Công Thương tổng hợp báo cáo Hội đồng của tỉnh tổ chức thẩm định.
- Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 18/5/2022 của UBND tỉnh Ninh Bình xem tại đây
- Nghị định số Nghị định 123/2014/NĐ-CP ngày 25/12/2014 của Chính phủ xem tại đây./.


Lê Hoan - phòng Công nghiệp