Thông tư liên tịch quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong tố cáo hành vi tham nhũng

Thuộc tính Giá trị
Tên văn bản: Thông tư liên tịch quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong tố cáo hành vi tham nhũng
Số/ký hiệu: 01/2015/TTLT-TTCP-BNV
Ngày CB: 16/03/2015
CQ ban hành: Bộ Nội vụ

Tải xuống Quay lại