Chỉ thị 02/CT-BCT Tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với sản xuất, kinh doanh rượu

Thuộc tính Giá trị
Tên văn bản: Chỉ thị 02/CT-BCT Tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với sản xuất, kinh doanh rượu
Số/ký hiệu: 02/CT-BCT
Ngày CB: 14/03/2017
CQ ban hành: Bộ Công Thương

Tải xuống Quay lại