Hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đối với rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước và rượu nhập khẩu;

Thuộc tính Giá trị
Tên văn bản: Hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đối với rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước và rượu nhập khẩu;
Số/ký hiệu: 15/2020/TT-BTC
Ngày CB: 23/03/2020
CQ ban hành: Bộ Tài chính

Tải xuống Quay lại