Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Sở Công Thương Ninh Bình

Thuộc tính Giá trị
Tên văn bản: Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Sở Công Thương Ninh Bình
Số/ký hiệu: 158/QĐ-SCT
Ngày CB: 09/12/2019
CQ ban hành: Sở Công Thương

Tải xuống Quay lại