Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Thuộc tính Giá trị
Tên văn bản: Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia
Số/ký hiệu: 24/2020/NĐ-CP
Ngày CB: 24/02/2020
CQ ban hành: Chính phủ

Tải xuống Quay lại