Ban hành “Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành Công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2018-2020, xét đến năm 2025”;

Thuộc tính Giá trị
Tên văn bản: Ban hành “Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành Công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2018-2020, xét đến năm 2025”;
Số/ký hiệu: 2903/QĐ-BCT
Ngày CB: 16/08/2018
CQ ban hành: Bộ Công Thương

Tải xuống Quay lại